PBM

Risicoanalyses07/10/2010

Voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voert de Algemene Directie Civiele Veiligheid een risicoanalyse uit.

Deze risicoanalyse dient als basis voor de opstelling van de technische specificaties die vermeld worden in het lastenboek.

De analyses worden uitgevoerd op basis van de lijst met interventies uit het KB van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming.

De interventieprocedures of -modules van de Civiele Bescherming, die vermeld zijn in de door het Kenniscentrum uitgegeven bijhorende catalogus, worden eveneens in aanmerking genomen.