Studiedag sprinklersystemen: 25 oktober

Op 25 oktober 2018 organiseert het PIVO een studiedag over positieve impact van sprinklersystemen op ontwerp, architectuur en exploitatie van gebouwen. 

Studiedag Sprinklersystemen
De dag van vandaag wordt een bouwproject, veel meer dan vroeger, geconfronteerd met tal van specifieke eisen in verband met het gebruik, multifunctionaliteit, energiebesparende maatregelen en architecturale verzuchtingen bijvoorbeeld. Daarenboven is het een feit dat, in het gebouw, steeds minder mensen aanwezig zijn die, in geval van brand, kunnen instaan voor een eerste interventie laat staan een goede evacuatiebegeleiding organiseren.

De basisnormen, zoals onze basiswetgeving voor brandveiligheid in gebouwen genoemd wordt, biedt geen pasklare oplossing voor al de mogelijke scenario’s die vooropgesteld worden bij de ontwerpfase van een gebouw. Indien men in de context van een bouwproject niet kan voldoen aan de basisnormen, bestaat de mogelijkheid van toch een bouwvergunning te bekomen, via de “commissie voor afwijking”, op basis van een dossier dat de gelijkwaardigheid van de alternatieve oplossing aantoont. 

Ook bestaan er reeds een aantal “type-oplossingen waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden als de voorschriften van het koninklijk besluit aangaande de basisnormen. De toepassing type-oplossingen biedt de bijna de bijna zekerheid op een gunstig advies bij de indiening van het afwijkingsdossier.

Een sprinklersysteem is niet alleen een performant actief brandveiligheidssysteem dat, in geval van brand, een grote positieve impact heeft op de gevolgschade maar biedt tevens in heel wat gevallen een volwaardige en gelijkwaardige oplossing die toelaat af te wijken van de basisnormen.
Om een duidelijk inzicht te geven van voorgaande punten organiseert het opleidingscentrum voor de brandweer (PIVO) in samenwerking met het Belgian Fire Sprinkler Network (BFSN) deze interessante studiedag.

Met deze studiedag willen wij de kennis van het brandweerpersoneel, betreffende deze problematiek, verder verfijnen en dit op basis van een aantal uiteenzettingen en praktische voorbeelden. We doen hiervoor beroep op enkele deskundigen ter zake die vanuit de praktijk een perfect inzicht hebben op de gegeven problematiek.

Deze studiedag is verder eveneens zeer interessant en nuttig voor preventieadviseurs, studiebureaus en alle geïnteresseerden in deze problematiek.

>>> Download de inschrijvingsfolder (pdf)


Actueel   

Studiedag sprinklersystemen: 25 oktober

24/09/2018

Op 25 oktober 2018 organiseert het PIVO een studiedag over positieve impact van sprinklersystemen op ontwerp, architectuur en exploitatie van gebouwen. 

>>> Download de inschrijvingsfolder (pdf)

FOD Binnenlandse Zaken lanceert campagne “Elke rookmelder telt!”

08/09/2018

Van 8 tot 23 september 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de ‘14-daagse van de Veiligheid’. Samen met de hulpverleningszones van de brandweer sensibiliseert zij de bevolking rond brandveiligheid in woningen. De slogan van de campagne is: “Elke rookmelder telt!”. Dit jaar zetten zij in op geïnstalleerde en goed werkende rookmelders.

Nieuwe regeling 'Redden met touwen'

24/08/2018 Een nieuwe wetgeving is op komst rond de reddingen met touwen. Tijd dus om al enige duidelijkheid te scheppen rond de wijzigingen die op til zijn. 

BVV organiseerde in juni i.s.m. het KCCE een infoavond voor iedereen die betrokken is bij reddingen op hoogte. 

Je kan onderaan het nieuwsbericht de presentatie terugvinden die op deze infoavond werd gegeven.


Overlijden bwm. Steven Cnockaert (Zone Centrum)

21/08/2018

Brandweerzone Centrum meldt het overlijden van beroepsbrandweerman Steven Cnockaert, beroepsbrandweerman in post Deinze.

Resultaten Brandweertoets BVV bekend

13/07/2018 BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te weten te komen hoe het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze enquête liep begin 2018 in alle Vlaamse hulpverleningszones, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel.

Lees hier meer over de resultaten van deze grootschalige enquête bij het brandweerpersoneel.


nieuwsarchief

Proclaimer - Privacy

Volg ons!

        


Ledenvoordelen

Te koop

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant verkoopt voertuigen en divers materieel. 

Te koop: klik hier

Bedrijven