Nieuwe regeling 'Redden met touwen'

Een nieuwe wetgeving is op komst rond de reddingen met touwen. Tijd dus om al enige duidelijkheid te scheppen rond de wijzigingen die op til zijn. 

BVV organiseerde i.s.m. het KCCE een infoavond voor iedereen die betrokken is bij reddingen op hoogte. Deze infosessie vond plaats op 26 juni 2018 in het PIVO in Asse. 

De toelichting werd gegeven door twee leden van de werkgroep 'Redding met Touwen' van het KCCE, Bart Van Looveren (Zone Vlaams-Brabant West) en Peter Laureyssens (Zone Centrum).

Tijdens deze toelichting werd de historiek van de problematiek rond 'Redding met touwen' overlopen. Vervolgens werd de totstandkoming van de SOP's uitgelegd en meer informatie verschaft over de cursussen RED en GRIMP

In het tweede deel, na de pauze, werd een stand van zaken gegeven van het ontwerp van Ministerieel Besluit dat nu voorligt, en ten slotte de voorstellen van inschaling

Let wel: De trajecten die een inschaling van het ene systeem naar het andere voorstellen, zijn aanbevelingen aan de zone en niet verplicht. De zonecommandant beschikt nog altijd over de discretionaire bevoegdheid om geen traject op te leggen.

>>> Download hier de presentatie 'Redding met touwen' (.pdf, 13 MB)

Actueel   

FOD Binnenlandse Zaken lanceert campagne “Elke rookmelder telt!”

08/09/2018

Van 8 tot 23 september 2018 organiseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de ‘14-daagse van de Veiligheid’. Samen met de hulpverleningszones van de brandweer sensibiliseert zij de bevolking rond brandveiligheid in woningen. De slogan van de campagne is: “Elke rookmelder telt!”. Dit jaar zetten zij in op geïnstalleerde en goed werkende rookmelders.

Nieuwe regeling 'Redden met touwen'

24/08/2018 Een nieuwe wetgeving is op komst rond de reddingen met touwen. Tijd dus om al enige duidelijkheid te scheppen rond de wijzigingen die op til zijn. 

BVV organiseerde in juni i.s.m. het KCCE een infoavond voor iedereen die betrokken is bij reddingen op hoogte. 

Je kan onderaan het nieuwsbericht de presentatie terugvinden die op deze infoavond werd gegeven.


Overlijden bwm. Steven Cnockaert (Zone Centrum)

21/08/2018

Brandweerzone Centrum meldt het overlijden van beroepsbrandweerman Steven Cnockaert, beroepsbrandweerman in post Deinze.

Resultaten Brandweertoets BVV bekend

13/07/2018 BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te weten te komen hoe het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze enquête liep begin 2018 in alle Vlaamse hulpverleningszones, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel.

Lees hier meer over de resultaten van deze grootschalige enquête bij het brandweerpersoneel.

Brandweertoets: de winnaars

27/06/2018

De resultaten over het aantal geldig ingevulde enquêtes zijn bekend!

BVV kreeg van de universiteit de namen door van de gelukkigen: de winnende posten per zone (categorie operationeel personeel), maar ook de winnende zones (in de categorie ondersteunend personeel).

Lees hier wie er bij de gelukkige winnaars is en mag aanschuiven voor een welverdiende barbecue !


nieuwsarchief

Proclaimer - Privacy

Volg ons!

        


Ledenvoordelen

Te koop

Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant verkoopt voertuigen en divers materieel. 

Te koop: klik hier

Bedrijven