Ministeriële omzendbrief betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen

13 mei is de  Ministeriële omzendbrief (pdf) betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen in het Staatsblad verscheven. Deze brief  vervangt de omzendbrief van 04.11.2014

Deze omzendbrief geeft uitleg aan de hulpverleningszones en de brandweerdiensten over een wijziging van art. 35.2.1 van de Wegcode. Het dragen van de veiligheidsgordel in de prioritaire voertuigen is voortaan verplicht geworden behalve in sommige uitzonderlijke gevallen. Vroeger waren de bestuurders en passagiers van de prioritaire voertuigen vrijgesteld van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigde.

Het dragen van de gordel is nu verplicht behalve in de volgende uitzonderlijke gevallen:

  1. Wanneer de vervoerde personen een potentiële bedreiging vormen. Deze situatie betreft voornamelijk de politie;
  2. In de onmiddellijke omgeving van de interventieplaats. Het doel is om de brandweerlieden toe te laten om hun gordel los te maken wanneer ze de interventieplaats naderen zodat ze zo snel mogelijk kunnen interveniëren op de plaats zelf,
  3. Wanneer de brandweerlieden een vervoerde persoon verzorgen.

Het is aan de hulpverleningszones en aan de brandweerdiensten om de lengte van de gordels en het comfortabel gebruik ervan in de verschillende voertuigen te controleren en zo nodig aan de leveranciers de nodige aanpassingen te vragen. Aangezien dat het hier gaat over een belangrijk veiligheidsaspect wordt verwacht dat deze controle en de eventueel nodige aanpassingen zo vlug mogelijk gebeuren en dit ten laatste voor 13.11.2015.

BVV staat achter deze beslissing. Er gebeuren nog veel ongevallen met interventievoertuigen (zowel brandweer als ambulance) en het niet dragen van de gordel kan fataal zijn. Binnenkort lanceert BVV een sensibiliserings- en instructiefilm over het dragen van de gordel in combinatie met adembescherming.

Actueel   

Taxandria meldt het overlijden van oudgediende Leon Mertens

21/05/2015 Zone Taxandria meldt het onverwachte overlijden van oudgediende Leon Mertens.
Bekijk het rouwbericht (pdf)
BVV leeft mee met de echtgenote, familie en oud-collega's van hulpverleningszone Taxandria, post Hoogstraten.

Ministeriële omzendbrief betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen

13/05/2015 13 mei is de  Ministeriële omzendbrief (pdf) betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen in het Staatsblad verscheven. Deze brief  vervangt de omzendbrief van 04.11.2014

"Onzichtbare brandweerlieden" : nieuw boek van Serge Amores Y Martinez Amoré

10/05/2015 Op 10 mei verscheen het nieuwe boek over de geschiedenis en de technische hulpmiddelen van de Belgische privé- en bedrijfsbrandweer.

"Enorme achterstand" bij lonen vrijwilligers is een kwakkel

08/05/2015 Brandweervereniging Vlaanderen betreurt de misleidende berichtgeving rond de uitbetaling van de lonen van vrijwilligers. 75% van de Vlaamse brandweervrijwilligers werd voor eind april uitbetaald. 90% heeft in de eerste week van mei zijn loon gekregen.
In Wallonië zijn nog niet alle zones gestart. In de meeste zones die al operationeel zijn, werden voorschotten betaald. De bedragen worden binnenkort geregulariseerd.

Dendermonde: 150-jaar brandweer en rondrit

07/05/2015 Brandweer Dendermonde viert op 7 juni haar 150-jarig bestaan. Zij organiseren een toeristische rondrit van ongeveer 25 km, met oude en nieuwe voertuigen.

Wil u deelnemen? Schrijf vóór 31 mei in via mail naar Philippe Demoor.

Meer informatie vindt u in de kalender op deze website.

nieuwsarchief

Kortingen bij partners

Volg ons

Volg ons op  
Schrijf in voor de BVV-nieuwsbrief

Bedrijven

    Te koop

    Gemeentebestuur Nevele verkoopt ladderwagen Magirus Deutz 1982