BVV-netwerk uit de startblokken

BVV netwerk hulpverleningszonesBVV is gestart met de uitbouw van een netwerk op 30 verschillende domeinen. De bedoeling hiervan is om afgevaardigden uit de verschillende hulpverleningszones samen te brengen. Binnen één netwerk kan men:

  • kennis en best practices delen (win-win tussen de zones)
  • standpunten innemen en uiteenzetten
  • vragen voorleggen en informatie krijgen uit andere zones
  • aanbevelingen formuleren en zo mee vorm geven aan het beleid
  • mensen afvaardigen naar werkgroepen, commissies, raden,...

Om de zones op Vlaams niveau zoveel mogelijk op één lijn te krijgen en de samenwerking te bevorderen, is dit netwerk van van specialisten uit de hulpverleningszones onontbeerlijk.

Gemandateerde afgevaardigden vanuit de zones
Dit nieuwe BVV-netwerk is verschillend van de vroegere celwerking, zowel op vlak van vertegenwoordiging als werking. De vroegere cellen (preventie, opleiding,...) bestonden uit enkele experten, die niet bij wijze van een mandaat werden afgevaardigd maar vanuit engagement deelnamen aan het cellenoverleg.

Met het BVV-netwerk zijn de experten gemandateerden uit de 21 zones, die door de zonecommandanten worden afgevaardigd. Zij krijgen een bepaalde opdracht en nemen een standpunt in vanuit de zone. Binnen het netwerk wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen in standpunten. De door het netwerk ingenomen standpunten worden steeds teruggekoppeld naar de zonecommandanten. Op basis van de adviezen van de netwerken, bepaalt de raad van bestuur van BVV haar adviezen.

Netwerk Personeel bijt de spits af
Het netwerk HRM, samengesteld uit personeelsverantwoordelijken van de verschillende zones, is als eerste opgestart. Na enkele vruchtbare vergaderingen, waarbij het merendeel van de zones vertegenwoordigd was, zijn vanuit dit netwerk aanbevelingen m.b.t. het reparatie-KB eind oktober overgemaakt aan het kabinet.

In november nog zitten de preventiecoördinatoren rond de tafel.  In de maand december volgen ook de netwerken Logistiek, Operaties en Communicatie.

Frequentie van vergaderen
De frequentie van vergaderen varieert van netwerk tot netwerk.
Afhankelijk van het soort netwerk en de behoefte om zoneoverschrijdend te vergaderen, kan dit meerdere keren per jaar (bv. netwerk Preventie, Personeel, Operaties,...) of op jaarlijkse basis (bv. Redden met touwen) zijn. Voor bepaalde dringende of belangrijke beslissingen kunnen de netwerken ad hoc worden samengeroepen.

Elk netwerk kiest een voorzitter, die de leiding neemt in de vergaderingen en de specialisten uit het netwerk samenroept wanneer nodig. 

Actueel   

HVZ Vlaams-Brabant-West informeert in real-time over interventies

26/11/2015

De website van HVZ Vl-Brabant West heeft een bijzondere nieuwigheid: bezoekers kunnen in realtime nagaan welke interventies het korps aan het afwerken is.

Nieuws uit het Crisiscentrum: veiligheidsmaatregelen verlengd tot maandag 30 november

23/11/2015 Maandag 22u00 - Na een actualisatie van de dreigingsanalyse door het OCAD en de bespreking ervan binnen de Nationale Veiligheidsraad, is beslist om de veiligheidsmaatregelen aan te houden tot en met maandag 30 november.
  • Het informatienummer 1771 blijft beschikbaar van 8u tot 20u.
  • Het noodnummer voor politiediensten is het nummer 101.
  • Het noodnummer voor brandweer en ziekenwageninterventies is 112.

Het KB Opleidingen treedt op 1 januari 2016 in werking

20/11/2015 Na de aanpassingen aan het advies van de Raad van State, heeft de Ministerraad op 6 november 2015 na een tweede en definitieve lezing het ontwerp van Koninklijk Besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten definitief goedgekeurd.

BVV-netwerk uit de startblokken

20/11/2015 BVV is gestart met de uitbouw van een netwerk van 30 verschillende domeinen. De bedoeling hiervan is om specialisten uit de verschillende hulpverleningszones samen te brengen.
Het netwerk HRM, samengesteld uit personeelsverantwoordelijken van de verschillende zones, is als eerste opgestart. Na enkele vruchtbare vergaderingen, waarbij het merendeel van de zones vertegenwoordigd was, zijn vanuit dit netwerk aanbevelingen m.b.t. het reparatie-KB eind oktober overgemaakt aan het kabinet.

Hulpverleningszone Centrum meldt het overlijden van Danny Cnudde

19/11/2015

HVZ Centrum (O-Vl) meldt het onverwachte overlijden van hun collega sgt-maj. Danny Cnudde op 18 november. 

U kan hier het rouwbericht raadplegen (pdf).

We wensen alvast veel sterkte aan de familie, de collega's en de vrienden van Danny.


nieuwsarchief

Kortingen bij partners

Volg ons

Volg ons op  
Schrijf in voor de BVV-nieuwsbrief

Voertuigen te koop

TE KOOP:

  • Mercedes 2625 S (zone Meetjesland)
  • Opel Astra (zone Westhoek)
>>> meer info

Bedrijven