Aflegsysteem hoge en lage druk

Het geheel van de in dit document beschreven aflegsystemen, vormt een uniforme en gestructureerde manier om een brand in een gebouw te bestrijden, waarbij de blusstof op een efficiënte en snelle manier van de bron naar de brandhaard wordt getransporteerd.

Dit systeem kan ook gebruikt worden om bepaalde buiten branden te bestrijden.

Hierbij de procedure zoals goedgekeurd door het Kenniscentrum.

Lt. Jean-Claude Vantorre (BW Knokke-Heist) ontwikkelde een visuele voorstelling van het gevalideerde systeem van Hoge druk en Lage druk.

Vragen of meer informatie gewenst: neem contact op met lt Vantorre.

U kunt hier de presentaties bekijken:

Materieel

Shortlist 200807/10/2010

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de gesubsidieerde aankopen voor de openbare brandweer.

Brandweerkorpsen kunnen via de FOD aankopen doen met eigen fondsen aan gunstige voorwaarden.

Om van deze voorwaarden te kunnen genieten, volstaat het om
  • een bestelbon op te stellen op basis van de referenties van de door de FOD Binnenlandse Zaken geopende opdracht
  • het origineel naar de firma te sturen en 
  • ter informatie een kopie van deze bestelbon naar de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Materieel, Leuvenseweg 1 te 1000 Brussel te sturen.

Al het materieel dat kan gesubsidieerd worden door de Algemene Directie is opgenomen in een shortlist.

Technische fiches07/10/2010

Brandweerkorpsen kunnen via de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken voordelig aankopen van materieel doen met eigen fondsen aan speciale voorwaarden zoals vermeld in de door de FOD Binnenlandse Zaken geopende opdrachten. 

Hiervoor is telkens een technische fiche opgesteld.

Op de site van De Algemene directie Civiele Veiligheid vindt u deze technische fiches. 

Elke technische fiche vermeldt de kenmerken van het materieel of van het onderhoudscontract, alsook de prijs en de eventueel beschikbare bijhorigheden ervan.