Preventie in openbare gebouwen

Brandveiligheid in jeugdlokalen07/10/2010

Het Steunpunt Jeugd heeft in samenwerking met de brandweer een project uitgewerkt aangaande brandveiligheid in jeugdlokalen.

In kader van dit project werd een brochure opgesteld, waarin een hoop praktische tips en aanbevelingen staan om de risico’s op een brand zoveel mogelijk te beperken.

Hier werd ook een vorming over brandveiligheid aan gekoppeld.

Verder werd er een checklist gemaakt. Aan de hand van de checklist kan men de brandveiligheid van een jeugdlokaal controleren en prioritair aan te pakken acties bepalen. 

De verschillende publicaties over brandveiligheid bij jeugdlokalen kan je rechtstreeks downloaden op deze website 

Ministeriële brief BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen16/04/2012

Op 9 december 2011 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan oudervoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2012 en is van toepassing voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf.