E-learning module: Mestgassen

 De e-learning module over de gevaren van mestgassen van Cumela Nederland is online en voor iedereen gratis beschikbaar: www.mestgassen.nl.

De website is ontwikkeld om alle leerlingen, werknemers en werkgevers in de agrarische sectoren zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van mestgassen.

De lesmodule bevat aangrijpende interviews met slachtoffers, nabestaanden van slachtoffers en veiligheidsdeskundigen. De e-learning is zo samengesteld dat deze eenvoudig te gebruiken is tijdens toolboxmeetings. Daarnaast is een docentenhandleiding opgesteld om de module te gebruiken in het lesprogramma van agrarische opleidingen. De module is door CUMELA Nederland, samen met haar sociale partners, ontwikkeld.

Actiekaart FOD Aardgas

Editie 546 van 'De Brandweerman' vermeldt de actiekaart Aardgas in het artikel "Onze kennis m.b.t. pijpleidingen delen met Australië".

Hierbij de actiekaart.

Arbeidsveiligheid

Beperken van schade bij interventies19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over het beperken van schade bij interventies.

Wanneer de brandweer moeten tussenkomen, kan dit meestal niet zonder bijkomende schade te veroorzaken. Acties om de brand in te dijken en te blussen of om een slachtoffer uit zijn hachelijke positie te bevrijden, gaan meestal gepaard met schade.

Maar eenmaal de situatie onder controle is, moet de brandweer echter trachten dit zo veel mogelijk te beperken. 

Bevrijden een in een voertuig geknelde persoon07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over de risico's bij ontzetting van geknelde personen.

Bij het bevrijden van een geknelde lopen we als hulpverlener zelf nogal wat risico op verwondingen of erger.

Misschien loont het de moeite om eventjes stil te staan bij een aantal risico’s tijdens soortgelijke interventies. Hierbij een aantal tips terzake.

Biepergekte vermijden19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over beheerst en veilig reageren op het biepersignaal.

Er bestaat bij de brandweer zoiets als "biepergekte". Dit fenomeen durft optreden wanneer de bieper afgaat, en dan nog maar één ding telt: zo vlug mogelijk in die eerste hulpwagen zitten en "mee" zijn. 

Uiteraard is het belangrijk om vlug in de kazerne aan te
komen en zo vlug mogelijk hulp te kunnen verlenen aan mensen in nood maar niet ten koste van een ander of een ongeval. Hoe kan je beheerst reageren

CO intoxicatie07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over de risico's van CO intoxicatie bij interventies.

Windstilte, koude en mistig weer, ... en we zien de ongevallen met CO intoxicatie weer gebeuren.

Belangrijk voor ons als hulpverlener om nog eens even een aantal aandachtspunten te overlopen. 

Incident met duikflessen24/04/2012

Melding van verschillende gelijkaardige incidenten met duikflessen:

"Enige tijd geleden is een ademluchtfles plots afgeblazen toen een van onze mensen de fles in z'n handen had. De fles is als een kogel doorheen het lokaal gevlogen en met volle kracht overal tegenaan gevlogen. Gelukkig heeft de brandweerman geen letsel opgelopen. Dräger heeft de kraan laten onderzoeken en er werd niets vastgesteld, behalve dat de kraan uitwendig beschadigd werd door het rondvliegen.

Volgens hun rapport is bij het dragen van de fles de fleskraan iets geopend waardoor de kraan beginnen draaien is in de hand van de brandweerman (hij had de fles bij de fleskraan vast). Hierdoor is plots massaal lucht ontsnapt.

Zelf begrijp ik dat niet zo goed, maar als er inwendig niets defect is dan moet ik dit aanvaarden. Ik heb steeds geweten dat wij de flessen bij de fleskraag genomen hebben om die te transporteren. Blijkbaar mag dit niet.Wellicht is het raadzaam ook jullie medewerkers daarover in te lichten."

Cdt J. Decloedt - BW Oostende

Document en film ivm gevaren duikflessen bij afbreken flessenkraan

Interventiekleding en de persoonlijke bescherming07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over het belang van interventiekledij en PBM.

Als brandweerman/vrouw loop je voortdurend het risico  om in contact te komen met gevaarlijke stoffen en situaties.

  • vuur, 
  • smeulende assen, 
  • gecontamineerd water, 
  • chemische stoffen, 
  • organische resten, 
  • schadelijke dampen, 
  • giftige gassen, 
  • rioolwater,
  • ...

Om ons hiertegen te beschermen hebben we tenminste al onze interventiekledij. Het is dan uiteraard ook de bedoeling dat deze kledij op de interventieplaats door iedereen volledig , op de juiste wijze, en gesloten wordt gedragen.

Interventies met gasontsnapping07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over interventies met gasontsnapping.

Hier vindt u de belangrijkste aandachtspunten over GSM- gebruik en radio-communicatie bij interventies met gasontsnapping.

Interventies met overstromingen07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over veiligheid en hygiëne bij interventies met overstromingen.

Door contaminatie van het water (rivierwater, beekwater, rioolwater, opslag van chemische stoffen waarlangs het water is gelopen……..) is tijdens overstromingen het risico op onder andere maagdarminfecties, virale hepatitis, leptospirosis en tetanus verhoogd. 

Het is dan ook van belang om degelijke hygiënische maatregelen te nemen.

Interventies met stoffelijke resten en kadavers19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over interventies met stoffelijke resten en kadavers.

Soms wordt een brandweerdienst opgeroepen om te assisteren bij het bergen van lijken en menselijke resten of kadavers van dieren

Het is vanzelfsprekend dat stoffelijke menselijke resten altijd met het meeste respect worden behandeld en dat daar de nodige aandacht aan besteed wordt. 

Waaraan uiteraard ook de nodige aandacht moeten besteed worden is de eigen veiligheid, gezondheid en hygiëne

Interventies op de openbare weg07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over interventies op de openbare weg.

Wij staan regelmatig bloot aan levensgevaarlijke situaties bij interventies op de openbare weg.  

Vooral in de winterperiode waar het zicht nog eens bijkomend gehinderd wordt door mist, regen, hagel en sneeuw. 

Ook net in deze periode wordt ook de remafstand groter omwille van een
nat wegdek door regen, ijzel en smeltende sneeuw. 

De Werkgroep Arbeidsveiligheid dacht dat het nuttig was om stil te staan bij de maatregelen die we kunnen nemen om het risico zo goed mogelijk te beperken.

Lekkende lading vloeistof op de openbare weg06/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over interventies met een 
lekkende lading gevaarlijke vloeistof op de openbare weg.

Gevaarlijke vloeistoffen worden allemaal vervoerd met tanktransporten via ons wegennet. Zolang het goed gaat geen probleem. 

Maar er gebeuren soms accidenten waarbij de lading gaat lekken, dan worden wij als brandweer opgeroepen om het probleem op te lossen. Dit is meestal geen simpele klus. De benadering kan dan ook sterk verschillen van situatie tot situatie. 

Lees in deze veiligheidsfiche enkele algemene aandachtspunten die ervoor kunnen zorgen dat u als brandweerman/vrouw in dit soort situaties geen onnodig risico loopt.

Omgaan met agressief gedrag tijdens interventies07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over omgaan met agressie.

Agressie is spijtig genoeg een fenomeen dat overal in onze maatschappij meer en meer voorkomt, denk maar aan de verkeersagressie die de laatste jaren enorm is toegenomen. 

Spijtig genoeg ontsnappen ook wij als hulpverleners blijkbaar niet langer aan agressief gedrag van sommige burgers. 

Hierbij enkele tips die we uit de literatuur terzake haalden en waar we tijdens een interventie in ieder geval al kunnen op letten.

Omgaan met kritiek in de pers06/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over omgaan met kritieken in de pers en weerstaan aan de eruit voortvloeiende druk en psycho-sociale belasting.

Als brandweer lopen we in de kijker. Meestal worden we geprezen om ons werk, maar af en toe krijgen we als hulpdiensten ook kritiek, al dan niet terecht, in de pers. 

U kan zich wellicht voorstellen welke enorme emotionele druk hiermee gepaard gaat op dat ogenblik. 

Hoe kunnen we hier best mee omgaan? In deze veiligheidsfiche krijgt u enkele tips.

Persluchtflessen19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over het behandelen en manipuleren van persluchtflessen.

Brandweerpersoneel werkt een groot deel van de interventies met persluchttoestellen. Als brandweerman is het gewend ze steeds bij de hand te hebben. Het is de gewoonste zaak van de wereld. 

Toch is elke persluchtfles een potentieel projectiel dat met enorme kracht in de ruimte kan worden geslingerd bij het verkeerd manipuleren of behandelen ervan.

Rijden onder invloed 19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over rijden onder invloed.

Stel u voor: Het is mooi weer, u steekt gezellig de barbecue aan en een neemt er een paar gekoelde pintjes bij om het scenario te vervolledigen. En dan gaat plots de bieper af en beseft u dat u zonder meer nodig bent om te helpen. 

Maar, kan dat nog? Is dit nog verantwoord? 

In deze veiligheidsfiche vindt u een aantal aandachtspunten.

Spoorwegbranden en spoorwegbermbranden19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over spoorwegbranden en spoorwegbermbranden.

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen voor een aantal korpsen, maar allerminst een routineklus. Alertheid is geboden. In onderstaande veiligheidsfiche vindt u een aantal tips om veilig te werken bij dergelijke interventies.

Veilig de kazerne bereiken bij een oproep06/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.
Deze veiligheidsfiche handelt over veilig de kazerne bereiken bij een oproep.

Het gebeurt wel eens dat brandweermannen op weg naar de kazerne betrokken geraken bij een ongeval, met soms tragische gevolgen. 

Sta even stil bij de verkeersrisico's waarmee we geconfronteerd worden op weg naar de kazerne en lees in deze veiligheidsfiche enkele tips die er in ieder geval kunnen toe bijdragen om een ongeval te helpen voorkomen.

Verdelgen van wespennesten19/04/2011

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over het verdelgen van wespennesten.

Zomerperiode is wespenperiode.  Dit is een klus die we best ook veilig klaren. In deze fiche vindt u enkele aandachtspunten om dit tot een goed einde te brengen. 

Waar in het verleden wespen gewoonweg vergiftigd werden door gebruik van een flinke hoeveelheid bestrijdingsmiddelen, gebiedt de huidige milieuwetgeving ons tot een andere, milieuvriendelijkere aanpak.

Werken met meet- en detectietoestellen07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over werken met meet- en detectietoestellen.

Naar aanleiding van enkele incidenten bij gaslekken is gebleken dat er niet steeds zorgvuldig gewerkt wordt met de meet- en detectietoestellen om gasconcentraties vast te stellen.

Het verkeerd gebruik van deze toestellen kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van het interventiepersoneel.

Daarom wordt met aandrang gevraagd om de onderstaande richtlijnen aandachtig te lezen en toe te passen.

Werken met zuurstof07/10/2010

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de KAPB heeft enkele jaren terug werk gemaakt van een uitgebreide reeks veiligheidsfiches.

Deze veiligheidsfiche handelt over interventies met zuivere zuurstof.

Hier vindt u een duidelijke instructiefiche over het werken met zuivere zuurstof en de risico's hieraan verbonden.