Raad van Bestuur

De raad van bestuur staat in voor het goed functioneren van de vereniging. De leden van de raad van bestuur bepalen de strategie en de visie van BVV. 

De raad van bestuur bestaat uit 12 leden. Zij worden aangeduid door de afgevaardigden in de algemene vergadering en leggen aan hen verantwoording af.

De provinciale brandweerafdelingen worden vertegenwoordigd door elk 2 leden. Ten eerste zijn de voorzitters van de provinciale brandweerafdeling (5 provincies) lid van de raad van bestuur. Zij worden aangevuld met een tweede lid uit elke provincie. Ten slotte is er ook een lid vanuit Brandweer Brussel (DBDMH) en een lid uit de bedrijfsbrandweer (TKIB). In totaal zijn er zo 12 leden in de nieuwe samenstelling. 

De voorzitter van BVV is maj. Marc Ceyssens

Het mandaat van de Raad van Bestuur duurt 4 jaar en is onbeperkt hernieuwbaar.

Sinds de algemene vergadering van 17 maart 2018 is de raad van bestuur opnieuw samengesteld, met vertegenwoordigers uit de verschillende provincies en de voorzitters van de provinciale afdelingen. Op dit moment maken we geleidelijk de overgang naar de nieuw samengestelde raad van bestuur.

Samenstelling

 
Graad Statuut Naam Functie Provincie Zone
maj. Beroeps Ceyssens Marc voorzitter Limburg Zuid-West-Limburg
bwm. Vrijwilliger Clarysse Hans eerste ondervoorzitter West-Vlaanderen Fluvia
kapt. Vrijwilliger Bingé Hillert tweede ondervoorzitter Oost-Vlaanderen Meetjesland
kapt. Vrijwilliger Dekeyser Tom bestuurslid
lid kernbestuur
West-Vlaanderen Fluvia
zonecdt. Beroeps Jorissen Jan bestuurslid
penningmeester
Limburg Noord-Limburg
bwm. Beroeps Daerden Rachid bestuurslid Limburg Oost-Limburg
kapt. Vrijwilliger Coen Marc bestuurslid Oost-Vlaanderen Zuid-Oost 
sgt. Vrijwilliger Corselis Filip bestuurslid West-Vlaanderen Midwest
sgt. Vrijwilliger De Block Gustaaf bestuurslid Oost-Vlaanderen Zuid-Oost 
sgt. Vrijwilliger De Jager Peter bestuurslid Antwerpen Taxandria
kapt. Vrijwilliger Cools Gustaaf bestuurslid Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant West
maj. Beroeps Van Broeck Stefaan bestuurslid Vlaams-Brabant Vlaams-Brabant Oost
  Beroeps Meyvis Walter bestuurslid Antwerpen TKIB
kpl. Beroeps Van Rysseghem Tom bestuurslid Oost-Vlaanderen Zone Centrum

Taken van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd voor het beheer van de vereniging. Dat houdt onder meer de volgende zaken in

  • aanwerven en aansturen van het personeel
  • benoemen van het personeel
  • ontslaan van het personeel
  • bezoldigen van het personeel 
  • aankopen
  • uitvaardigen van de huishoudelijke reglementen
  • goedkeuren van thema’s van congressen
  • bepalen en bekrachtigen van BVV standpunten
  • bepalen van de strategie van BVV.