Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

251 brandweerkorpsen gaan op in 35 brandweerzones

16/05/2012 Ten laatste op 1 januari 2014 gaan de brandweerzones in ons land van start, wat meteen het einde
betekent van de honderden lokale brandweerkorpsen. 'Deze hervorming zorgt voor een betere
brandweer voor iedereen', beklemtoont minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH).

Perscommuniqué BVV Brandweerhervorming

15/05/2012 Op 15 mei publiceerde BVV een persbericht met de stand van zaken betreffende de brandweerhervorming. Het is nu immers 5 jaar geleden dat deze hervorming door de vorige regering beslist werd. Desondanks is er nog niet veel veranderd...

Rookmelder verplicht in alle huurwoningen vanaf 2013

03/05/2012 Vanaf 1 januari 2013 wordt het verplicht om rookmelders te installeren in alle huurwoningen.

KOB zoekt 3 nieuwe bestuurders

06/04/2012 Ter gelegenheid van de statutaire vergadering van vrijdag 20 april 2012 te Wetteren zal de verkiezing van de nieuwe KOB-bestuursleden plaatsvinden.

Actiekaart pijpleidingen wordt in Duitsland overgenomen

05/04/2012 Duitsland speelt leentje buurtje bij ons. Ze nemen de actiekaart Aardgas van de WG Pijpleidingen over als aanbeveling.

Erik De Soir verkozen tot psycholoog van het jaar

23/03/2012 Op donderdag 22 maart reikten de Gentse Alumni Psychologie voor de derde keer de onderscheiding 'Psycholoog van het jaar' uit. Winnaar is dit jaar traumapsycholoog Erik De Soir.

Opleiding asbestprocedure bij brand

23/03/2012 Op 22 maart 2012 startte de eerste ‘train-the-trainer’-opleiding over de asbestprocedure bij brand in Campus Vesta in Ranst. Het KCCE heeft deze procedure uitgewerkt samen met een team experts uit het veld.

Kenniscentrum zoekt specialisten

08/03/2012 Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zoekt nieuwe medewerkers om haar ploeg te versterken.

Technische Commissie helpt hervorming vooruit

02/03/2012 Op vraag van de brandweerfederaties heeft minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een Technische Commissie opgericht die vanaf maart 2012 de uitvoeringsbesluiten of KB’s, nodig voor de uitvoering van de hervorming, zal uitwerken.

Fundamentele stap in brandweerhervorming: Rechtspersoonlijkheid voor prezones voor hulpverlening

02/03/2012 Minister Milquet verheugt zich erover dat de ministerraad concrete maatregelen heeft goedgekeurd - in het kader van de hervorming van de Civiele veiligheid - waardoor de operationele prezones voor hulpverlening rechtspersoonlijkheid genieten.