Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Congres Fire & Sustainability

22/06/2012

Duurzaam bouwen is een trend, maar wat betekent dit voor de ‘brandveiligheid’ van gebouwen? 

Verlenging strategische veiligheids- en preventieplannen tot juni 2013

15/06/2012 Op voorstel van Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Joëlle Milquet, heeft de Ministerraad vorige vrijdag het ontwerp van Koninklijk besluit goedgekeurd dat de strategische veiligheids- en preventieplannen, alsook de dispositieven gemeenschapswachten, verlengt met een periode van 1 jaar dus tot en met juni 2013. Het geheel van actief personeel in de verschillende projecten is dus gegarandeerd. 

Oscare stelt voor Flamio Roadshow: verhoog je eigen brandveiligheid

14/06/2012

Flamio roadshow moet mensen zelfbewuster maken omtrent eigen brandveiligheid.

Flamio, een brandweerolifantje, is de nieuwe mascotte van het recent opgerichte Kinderbrandwondenfonds.

Afspraken begrafenis Brandweerman Livin Van Caneghem

14/06/2012 BW Leuven brengt ons het droevige nieuws van het overlijden van hun collega brandweerman Livin Van Caneghem tijdens een interventie.

Preventieprijzen uitgereikt in Nederland

10/06/2012 Deze week werden in Nederland de Gouden, Bronzen en Zilveren Rookmelder uitgereikt aan verschillende projecten in het kader van de Brandpreventieweken 2012.

Opleiding BPA

27/05/2012 In 2012 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de organisatie van de opleiding “BrandPreventieAdviseur” (BPA) overgenomen. De eerste Franstalige sessie begon op 19 mei 2012 en de eerste Nederlandstalige sessie zal starten op 9 juni 2012. Een BPA kan, individueel of in groep, gratis advies geven aan de burger die zijn woning wil beveiligen en de risico’s op brand wil verminderen.

Brandpreventie in rustoorden

19/05/2012 Het provinciaal veiligheidscomité Limburg organiseert op 7 juni 2012een studienamiddag in Hasselt over brandpreventie in rustoorden.

Eerste internationaal erkende cursus Pre Hospital Trauma Life Support

17/05/2012 Op 8 en 9 november gaat de eerste internationale erkend cursus Pre Hospital Trauma Life Support door te Asse.

251 brandweerkorpsen gaan op in 35 brandweerzones

16/05/2012 Ten laatste op 1 januari 2014 gaan de brandweerzones in ons land van start, wat meteen het einde
betekent van de honderden lokale brandweerkorpsen. 'Deze hervorming zorgt voor een betere
brandweer voor iedereen', beklemtoont minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH).

Perscommuniqué BVV Brandweerhervorming

15/05/2012 Op 15 mei publiceerde BVV een persbericht met de stand van zaken betreffende de brandweerhervorming. Het is nu immers 5 jaar geleden dat deze hervorming door de vorige regering beslist werd. Desondanks is er nog niet veel veranderd...