Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Verlenging uiterste datum voor indienen offertes "expert risicoanalyse welzijn op het werk"

27/07/2013 Er is beslist om, wegens de vakantieperiode, de uiterste datum voor het indienen van offertes voor “expert risicoanalyse welzijn op het werk” voor de Civiele Veiligheid te verschuiven naar het einde van de zomer nl tot 3 september 2013.

Oudenaardse brandweer is Europese top

26/07/2013 De brandweer van Oudenaarde was met twee teams vertegenwoordigd op de brandweerolympiade in Mulhouse in Frankrijk. Beide ploegen behaalden in hun categorie de zilveren medaille.

Cursus Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering

26/07/2013 In samenwerking met KUL Faculteit Geneeskunde, Defensie en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen, wordt de opleiding 'Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering' georganiseerd in  Campus Pellenberg.

Focus nr 60: Campagne 2013: «14-daagse van de veiligheid» - Preventie van CO-vergiftiging

20/07/2013 Een campagne over brandveiligheid kan alleen maar slagen met de steun van de experts op het terrein: de brandweer. Daarom vragen we nu reeds uw steun voor de campagne van de «14-daagse van de Veiligheid 2013», die plaatsvindt tussen 7 en 21 september 2013. Dit jaar kaart de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken het belang van preventie van CO-vergiftiging aan!

Brandweer Wetteren op kop tijdens 21 juli-défilé

18/07/2013 De brandweer van Wetteren mag zondag op de nationale feestdag het militaire défilé aanvoeren in Brussel. Ze zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgenodigd om op kop te rijden tijdens de parade, en dat naar aanleiding van hun harde werk in de weken na de treinramp.

Brandweer Dordrecht brengt aantal loze meldingen terug van 950 naar 650

13/07/2013 Begin van dit jaar is de Brandweer Zuid-Holland Zuid de strijd aangegaan met nodeloze automatische brandmeldingen. Dit heeft direct tot resultaat geleid, het aantal meldingen is afgenomen.

Samenwerking GGZ en Brandweer Nederland moet veiligheidsbewustzijn vergroten

12/07/2013

GGZ Nederland gaat samenwerken met Brandweer Nederland om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van zorginstellingen te verhogen door de inzet van het project ‘Geen nood bij brand’ (GNBB).

 

CTIF Olympiade te Mullhouse

06/07/2013

Van 14 tot 21 juli 2013 vinden in Mulhouse de vierjaarlijkse brandweerwedstrijden plaats met als thema CTIF (brandweerolympiade)

Focus op de hervorming nr 59: Expert Risicoanalyse welzijn op het werk gezocht

30/06/2013 Alle werkgevers zijn sinds 1996 verplicht om een risicoanalyse uit te voeren naar welzijn op het werk. Om de brandweerdiensten en hun gemeenten –en op termijn de hulpverleningszones- te ondersteunen in deze opdracht, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beslist een overheidsopdracht uit te schrijven om een expert aan te stellen die een model van risicoanalyse kan opmaken. Dit basismodel van risicoanalyse welzijn op het werk bij de brandweer zal dan gebruikt kunnen worden door alle openbare Belgische brandweerdiensten –en op termijn de hulpverleningszones.

Lommelse brandweerman volgt specialisatiecursus in Southampton

29/06/2013 Brandweerman Toon Deferm uit Lommel heeft een prestigieuze buitenlandse opleiding over achter de rug rond het redden van dieren.