Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Brandweer Dordrecht brengt aantal loze meldingen terug van 950 naar 650

13/07/2013 Begin van dit jaar is de Brandweer Zuid-Holland Zuid de strijd aangegaan met nodeloze automatische brandmeldingen. Dit heeft direct tot resultaat geleid, het aantal meldingen is afgenomen.

Samenwerking GGZ en Brandweer Nederland moet veiligheidsbewustzijn vergroten

12/07/2013

GGZ Nederland gaat samenwerken met Brandweer Nederland om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van zorginstellingen te verhogen door de inzet van het project ‘Geen nood bij brand’ (GNBB).

 

CTIF Olympiade te Mullhouse

06/07/2013

Van 14 tot 21 juli 2013 vinden in Mulhouse de vierjaarlijkse brandweerwedstrijden plaats met als thema CTIF (brandweerolympiade)

Focus op de hervorming nr 59: Expert Risicoanalyse welzijn op het werk gezocht

30/06/2013 Alle werkgevers zijn sinds 1996 verplicht om een risicoanalyse uit te voeren naar welzijn op het werk. Om de brandweerdiensten en hun gemeenten –en op termijn de hulpverleningszones- te ondersteunen in deze opdracht, heeft de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beslist een overheidsopdracht uit te schrijven om een expert aan te stellen die een model van risicoanalyse kan opmaken. Dit basismodel van risicoanalyse welzijn op het werk bij de brandweer zal dan gebruikt kunnen worden door alle openbare Belgische brandweerdiensten –en op termijn de hulpverleningszones.

Lommelse brandweerman volgt specialisatiecursus in Southampton

29/06/2013 Brandweerman Toon Deferm uit Lommel heeft een prestigieuze buitenlandse opleiding over achter de rug rond het redden van dieren.

Gewijzigde brandvoorzorgsmaatregelen in een elektrische installatie

28/06/2013 Tecnolec wenst u te informeren over het Koninklijk besluit van 25 april 2013 tot wijziging van de artikelen 1,3,28,100,104,151,200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Artikel 104 handelt over de voorzorgsmaatregelen tegen brand bij het plaatsen van een elektrische installatie.

Lennik heeft miljoen uit brandweerfonds tegoed

28/06/2013 Volgens de berekening van gouverneur L. De Witte heeft de gemeente Lennik een bedrag van € 1.168.000 tegoed uit het provinciaal brandweerfonds voor de periode van 2007 tot 2011.

Communicatienetwerk Brandweer en politie gebuisd

28/06/2013 Het communicatienetwerk van de brandweer en de politiediensten laat te wensen over. De top van de lokale politie en minister Milquet luiden de alarmklok.

"Redders in nood" door Eric De Soir

27/06/2013

Redders in nood zet de belangrijkste opvangmethodes op een rijtje en is doorspekt met unieke getuigenissen van slachtoffers en hulpverleners bij de gasontploffing te Gellingen, de aardbeving in Port-au-Prince, de Pukkelpopramp én interventies uit het dagelijkse leven.

 

Problemen met de ledendatabank

21/06/2013

Er zijn momenteel problemen met het opslaan van wijzigingen in de ledendatabank. Dit is van tijdelijke aard en zal zo snel mogelijk rechtgezet worden.

BVV