Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Overlijden bwm. Steven Cnockaert (Zone Centrum)

21/08/2018

Brandweerzone Centrum meldt het overlijden van beroepsbrandweerman Steven Cnockaert, beroepsbrandweerman in post Deinze.

Resultaten Brandweertoets BVV bekend

13/07/2018 BVV nam het initiatief voor een grootschalig wetenschappelijk onderzoek om te weten te komen hoe het personeel 'de brandweer' beleeft. Deze enquête liep begin 2018 in alle Vlaamse hulpverleningszones, inclusief de Nederlandstalige brandweer van Brussel.

Lees hier meer over de resultaten van deze grootschalige enquête bij het brandweerpersoneel.

Brandweertoets: de winnaars

27/06/2018

De resultaten over het aantal geldig ingevulde enquêtes zijn bekend!

BVV kreeg van de universiteit de namen door van de gelukkigen: de winnende posten per zone (categorie operationeel personeel), maar ook de winnende zones (in de categorie ondersteunend personeel).

Lees hier wie er bij de gelukkige winnaars is en mag aanschuiven voor een welverdiende barbecue !

Overlijden Glenn Van Acker

26/06/2018

Brandweerzone Centrum meldt het overlijden van Glenn Van Acker.

Glenn is op 14 juni overleden na een val tijdens een trektocht in de Pyreneeën in Spanje.

Glenn is 30 jaar geworden. Hij was in dienst bij brandweer Gent (Ploeg 4) sedert 1 februari 2012.

BVV wenst de familie en de collega's van brandweerpost Gent en Zone Centrum en Meetjesland veel sterkte toe.

Wijzigingen ledendatabank gebruikersrechten i.k.v. privacy

22/06/2018 Brandweervereniging Vlaanderen draagt de privacy van elk personeelslid hoog in het vaandel. In het kader van de nieuwe Europese richtlijn GDPR werden enkele belangrijke aanpassingen uitgevoerd. 

Infoavond 'Redden met touwen'

08/06/2018

Een nieuwe wetgeving is op komst rond de reddingen met touwen. Tijd dus om al enige duidelijkheid te scheppen rond de wijzigingen die op til zijn. 

BVV organiseert een infoavond, voor iedereen die betrokken is bij reddingen op hoogte.

De CET-brandweerlieden erkend bij koninklijk besluit

05/06/2018 Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszones werd aangepast om de verantwoordelijkheid van de brandweerlieden inzake "Casualty Extraction Team (CET)" te bekrachtigen.

Hulpverleningszones zoeken 673 brandweermensen in 2018

04/05/2018 De brandweer in België gaat dit jaar op zoek naar in totaal 673 brandweermensen, waarvan 258 beroepsbrandweer en 415 brandweervrijwilligers. 

Overlevenden van Grenfell vertellen hun verhalen

25/04/2018 Overlevenden van de Grenfort-torenbrand delen hun persoonlijke verhalen over de brand die 72 mensen heeft gedood

Overlijden van Adjudant Louison Lotens

13/04/2018

Brandweerzone Vlaamse Ardennen, post Brakel, meldt met droefheid het plotse overlijden van collega Adjudant Louison Lotens.