Mevr. Anouk Pattyn gaat een nieuwe uitdaging aan

Na 6,5 jaar in dienst van de directie Civiele Veiligheid, met achtereenvolgende engagementen in de schoot van de juridische dienst en daarna in het kader van de Brandweerhervorming en het Project 112, gaat zij dus nieuwe professionele uitdagingen aan.

Mevrouw Pattyn zal op 1 mei starten in haar nieuwe functie als sociaal bemiddelaar bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In de loop van de maand april wordt maximaal ingezet op de optimale overdracht van haar taken. Het is duidelijk dat een naadloze overdracht geen evidentie zal zijn, vermits zij zich steeds breed en diepgaand heeft geëngageerd in tal van projecten en initiatieven.

Namens BrandweerVereniging Vlaanderen willen we mevrouw Pattyn bedanken voor haar vele realisaties en voor de goede samenwerking die we mochten ervaren. Haar enthousiasme, competentie en polyvalentie waren buitengewoon en zullen gemist worden.
 
BVV wenst haar alle succes toe in haar nieuwe werkomgeving.

Terug