Lancering van de 14-daagse van de Veiligheid : hoe veilig en efficiënt evacueren bij brand

Van 8 tot 23 september 2012 vindt de «14-daagse van de Veiligheid» plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode voor het belang van brandveiligheid in de woning. Dit jaar focust de nieuwe editie van de «14-daagse van de Veiligheid» op het thema: Evacuatie! 


Uit onderzoek is gebleken dat 3 op 4 Belgen nooit of sporadisch aan brand denkt en slechts 2% aan brandpreventie denkt. Verder beschikt slechts 10% van de ondervraagden over een evacuatieplan.
Dit jaar dragen meer dan 110 brandweerkorpsen hun steentje bij om de burgers te sensibiliseren inzake het belang van veilig evacueren in geval van brand.

Campagne 2012: Blindelings evacueren bij brand!


De burger denkt zijn woning te kennen, maar men kan moeilijk op voorhand inschatten hoe men zal reageren op het moment dat er effectief brand uitbreekt en men moet overgaan tot evacueren.
Om in geval van brand in de dichte rook en binnen de 3 minuten te kunnen evacueren, is het belangrijk over een degelijk evacuatieplan te beschikken en het van tevoren te oefenen. 

Een goed evacuatieplan biedt de garantie om bij brand blindelings en tijdig de woning te kunnen verlaten. Het is dan ook belangrijk dat de burger overtuigd wordt om eens na te denken over een efficiënt evacuatieplan om op een veilige manier blindelings de woning te kunnen verlaten.

Om deze levensbelangrijke boodschap tot bij de bevolking te krijgen, kan de FOD Binnenlandse Zaken terug rekenen op de medewerking van de brandweer! Meer dan 110 brandweerkorpsen werken actief mee aan dit evenement, door hun deuren open te zetten, informatiesessies te organiseren of de boodschap via lokale overheden en organisaties te verspreiden.

De lijst met de data van de opendeurdagen van de brandweerkazernes die deelnemen aan de «14-daagse van de Veiligheid», evenals alle informatie met betrekking tot het opmaken van een evacuatieplan, vindt u terug op de website www.speelnietmetvuur.be (rubriek «kalender» en rubriek «evacuatieplan»).


Nationale Rookmelderscampagne: ook rookmelders kunnen een leven redden!


Het grootste gevaar bij brand zijn niet de vlammen maar wel de rook!
Correct geplaatste, kwalitatieve en goed onderhouden rookmelders maken u tijdig wakker, en zijn dan ook cruciaal om tijdig en vlot te kunnen evacueren uit uw gebouw. Vooral als er ’s nachts brand uitbreekt.

Daarom dient de nodige aandacht besteed te worden aan de plaatsing, het onderhoud en het regelmatig testen van deze toestellen:

 • Hang de rookmelder dan ook op de juiste plaats.
  • Plaats minstens 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis op elke bewoonde verdieping van het huis.
  • Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken.
 • Test en onderhoud je rookmelder regelmatig:
  • Test tenminste 1 keer per maand uw rookmelder, door op de hiervoor voorziene testknop te drukken.
  • Vervang jaarlijks de batterijen. 
  • Overschilder nooit je rookmelder en stop nooit de gaatjes toe.

Op 1 september 2011 werd de maandelijkse rookmelderscampagne gelanceerd en dit gedurende 1 jaar. Elke eerste donderdag van de maand zetten meer dan 200 lokale overheden en brandweerdiensten en tal van nationale en regionale partners zich in om de rookmelder in de schijnwerper te zetten.

De Nationale Rookmelderscampagne zal volgend jaar hernomen worden, en de preventieboodschappen zullen opnieuw op maandelijkse basis herhaald worden.

Nationaal Brandpreventieplan voor woningen


Zowel de campagne in het kader van de 14-daagse van de veiligheid, als de Nationale Rookmelderscampagne kaderen binnen het Nationale Brandpreventieplan 2012. Dit plan bestaat sinds 2010 en tracht brandveiligheid elk jaar een stuk dichter bij de burger te brengen.
Een belangrijke verwezenlijking van dit plan is de functie van de brandpreventieadviseur. Dit is een brandweerman die gespecialiseerd is in brandpreventie en die als taak heeft brandpreventie in het dagelijks leven van de burger ingang te laten vinden. Dat doen ze door infosessies, infostands, huisbezoeken… Momenteel zijn er 228 brandpreventieadviseurs actief.

Het zijn dan ook deze brandpreventieadviseurs die de burgers kosteloos en objectief advies op maat kunnen verschaffen over het opstellen van een efficiënt evacuatieplan en de te nemen brandpreventie- en branddetectiemiddelen.

1e editie Belgische Prijs Brandpreventie op 23 november 2012


Brandpreventieadviseurs die een creatief en innovatief brandpreventieproject hebben opgezet, maken kans op de allereerste Belgische Brandpreventieprijs!  Het centrale thema is: «Brandpreventie gericht naar de woning en de burger».

Meer info
FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Marijke Deroover
0475 70 00 37
marijke.deroover@ibz.fgov.be

Terug