Turtelboom en VZW ANPI presenteren resultaten eerste grote bevraging van burger

Belg denkt zelden of nooit aan brandpreventie

Drie op vier landgenoten denkt nooit of sporadisch aan brand en slechts 2% is bezig met brandpreventie. Dat blijkt uit de resultaten van een grote bevraging over brandpreventie die Binnenlandse Zaken samen met vzw ANPI op 24 november voorstelden op een Brandpreventiecongres in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom: “Het is heel belangrijk dat we blijven inzetten op sensibilisering van de burgers want jaarlijks vallen zo’n 100 doden en meer dan 1.000 gewonden bij branden. Slachtoffers en leed die we kunnen vermijden door goede brandpreventie.”

Eén van de initiatieven van de minister van Binnenlandse Zaken is het lanceren van het Nationaal Brandpreventieplan dat onder andere de opleiding van brandpreventieadviseurs voorziet. Momenteel zijn al 53 dergelijke experts in brandpreventie opgeleid.

De enquête is tussen augustus en september van dit jaar uitgevoerd bij 1.000 Belgen. Uit hun antwoorden blijkt dat brandpreventie voor weinig landgenoten een prioriteit is: slechts 2% denkt er soms over na.
Enkele resultaten:
Bouwen: bij het bouwen of verbouwen van een woning praten maar 11% van de mensen met de architect over brandpreventie.


In de woning

Rookmelders

  • 27% (hoogste cijfer) van de mensen vermeld ‘rookmelder’ als brandpreventiemiddel.
  • Gemiddeld 47% van de Belgische woningen is uitgerust met een rookmelder
  • 74% in het Waalse Gewest (waar het verplicht is)
  • 64% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (rookmelders verplicht in huurwoningen)
  • 29% in Vlaanderen (rookmelders verplicht in nieuwbouwwoningen en verbouwingen met bouwaanvraag).

Uit onderzoeken blijkt dat een rookmelder de kans op het overleven van een woningbrand verdubbelt. Meer sensibilisering over brandpreventie dringt zich dus op.

Kleine blusmiddelen
  • 29% van de Belgen hebben een brandblusser in huis.
  • 11% heeft een branddeken in huis.
  • 38% van de respondenten vinden deze kleine blusmiddelen niet belangrijk of geven aan ze niet te gebruiken omdat het niet verplicht is door de brandverzekering.

Brandpreventieadviseurs

Minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom: “Mensen zijn te weinig bezig met brandpreventie, ondanks het feit dat jaarlijks bijna 100 slachtoffers vallen bij gemiddeld 25.000 branden.”
“Burgers, families, volwassenen en kinderen moeten bewust raken van brandgevaar thuis en vooral van wat ze ertegen kunnen doen. Met enkele kleine, goedkope ingrepen kan je je immers al beschermen tegen brandgevaar. Sensibiliseren en de burger zelfredzaam maken, dat is dus de kernboodschap van het ‘Nationaal Brandpreventieplan voor woningen’ dat Binnenlandse Zaken gelanceerd heeft.”

Eén luik van het Nationaal Brandpreventieplan loopt bijzonder vlot: het opleiden van brandpreventieadviseurs. Deze experts, nu al 53, komen uit de brandweerkorpsen en geven burgers gratis advies en zeer praktische tips om de brandveiligheid van hun woning te verhogen. Hoe je een rookmelder installeert bijvoorbeeld, of waar er brandgevaar is in je woning.
De brandpreventieadviseurs tonen je dat brand soms in een klein hoekje schuilt. De filter van je droogkast die niet wordt schoongemaakt (= 28% van de bevraagden) bijvoorbeeld, is een grote risicofactor. Elektrische toestellen gebruiken zonder geaarde stekkers is even gevaarlijk.


Kwaliteit

Alain Verhoyen, directeur van ANPI (de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding) legt de nadruk op de kwaliteit van de preventiemiddelen: “Het is ook belangrijk dat de preventiemiddelen, zoals rookmelders, brandblussers enz. … van goede kwaliteit zijn. Volg ook nauwgezet de aanwijzingen van de producent voor plaatsing en onderhoud. Een rookmelder die bijvoorbeeld niet volgens de regels van de kunst wordt geïnstalleerd of onderhouden, is niet efficiënt en zelfs gevaarlijk, omdat het een vals gevoel van veiligheid creëert.”


Brandpreventiecongres

“Door de brandweerhervorming, die een schaalvergroting en winst van personeel en middelen met zich meebrengt, moeten de korpsen in de toekomst meer tijd kunnen vrijmaken voor sensibilisering”, stelt minister Turtelboom bij het begin van het Brandpreventiecongres op woensdag 24 november in Brussel. “Vijftien van de nieuwe operationele prezones (OPZ’s) zullen alvast speciale aandacht schenken aan brandpreventie. Brandexperts maken voorts van evenementen zoals dit congres, gebruik om kennis en goede praktijken in brandpreventie uit te wisselen.”

De grootschalige bevraging die op de Conferentie in Brussel werd voorgesteld was een initiatief van VZW ANPI en de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken). Het is de eerste keer dat er in ons land (of daarbuiten) een grootschalige enquêtering over brandpreventie gebeurt.
Minister Turtelboom:” We willen deze bevraging graag jaarlijks herhalen om de impact van sensibilisering te kunnen inschatten.”

Bron: Focus op de Hervorming 25

Rapport Enquête Brandpreventie 

Terug