Real-time voorspelling van wateroverlast in stedelijke omgevingen dankzij IoT

Volgens de Wereldbank zijn overstromingen goed voor 43% van alle geregistreerde rampen in de voorbije twintig jaar. Alleen al in België werden in 2018 voor 247 miljoen euro aan claims ingediend ten gevolge van storm en overstroming. Voor brandweer en andere dienstverleners is het haast onmogelijk om zich goed voor te bereiden op dergelijke gebeurtenissen, omdat er te weinig gegevens voorhanden zijn om wateroverlast lokaal te voorspellen of te voorkomen. En ook in geval van overstromingen is het lastig om in te schatten waar de hulp het meest effectief kan ingezet worden. Vaak wordt er vertrouwd op de informatie van mensen die de alarmcentrale bellen. Terwijl er mogelijk (ook) elders een behoefte is aan interventies.

Imec, Brandweer Zone Antwerpen (BZA), VITO, water-link en Hydroscan werken daarom in het Flooding project samen aan een internet of things (IoT)-gebaseerde oplossing. Deze geeft op elk moment de actuele status van de waterhoeveelheden en eventuele overstromingen in een stad weer. Het model kan tot drie uur op voorhand voorspellen waar en wanneer overstromingen zullen plaatsvinden, en hoe ernstig ze zullen zijn. Dankzij deze informatie kan de brandweer zich tijdig en optimaal organiseren, en hulp bieden waar die het meest nodig is.

Het volledige artikel kan u hier terugvinden.

Terug