Nieuws uit Campus Vesta: Bouw van een industriële brandplaat

Er is al jaren een verhoogde vraag vanuit de privé voor opleidingen voor industrieel veiligheidspersoneel. Met de haven van Antwerpen en meer dan 100 Seveso-bedrijven in onze provincie hoeft dat natuurlijk niet te verbazen. Daarom investeert het provinciebestuur nu 3,4 miljoen euro in een nieuwe oefenplaat voor industriële brandbestrijding. 

Meer dan 660.000 euro van het budget gaat naar de duurzame waterzuiveringsinstallatie. Tot hiertoe was Vesta verplicht om drinkwater te gebruiken als bluswater, omdat de zuiveringssystemen het water niet voldoende konden zuiveren. Ook bluswater moet namelijk voldoen aan strenge hygiënische normen. Het bluswater werd wel gerecycleerd en diende in een gesloten kringloop als koelwater voor de oefenplaat. Ons huishoudelijk afvalwater werd dan weer gezuiverd in een ecologisch rietveld en eindigde in een sterfgracht. Met het nieuwe waterzuiveringssysteem gaan we ons afvalwater in een gesloten circuit recupereren en miljoenen liters water besparen.

Campus Vesta bevindt zich op een voormalig Engels militair domein van maar liefst 37 ha.

De nieuwe waterzuiveringsinstallatie gaat zowel het sanitaire afvalwater van Campus Vesta, het regen-, blus-, en koelwater van de bestaande en nieuwe oefenplaat zuiveren. Dit propere water wordt bijgevuld met regenwater afkomstig van de daken van twee loodsen (oppervlakte zo’n 11.500 m² ). Het gezuiverde water en het regenwater komen samen in een grote waterput en worden opnieuw gebruikt als bluswater.

Daarmee verkleint Campus Vesta de ecologische voetafdruk aanzienlijk en besparen zejaarlijkse besparing van 18 miljoen liter drinkwater. De komst van een gloednieuwe industriële oefenplaat voor brandweeropleidingen zorgt ervoor dat er meer specialisten opgeleid kunnen worden om zo de kennisdeling tussen de publieke en private sector te stimuleren. 

Terug