BVV-netwerk uit de startblokken

BVV netwerk hulpverleningszonesBVV is gestart met de uitbouw van een netwerk op 30 verschillende domeinen. De bedoeling hiervan is om afgevaardigden uit de verschillende hulpverleningszones samen te brengen. Binnen één netwerk kan men:

  • kennis en best practices delen (win-win tussen de zones)
  • standpunten innemen en uiteenzetten
  • vragen voorleggen en informatie krijgen uit andere zones
  • aanbevelingen formuleren en zo mee vorm geven aan het beleid
  • mensen afvaardigen naar werkgroepen, commissies, raden,...

Om de zones op Vlaams niveau zoveel mogelijk op één lijn te krijgen en de samenwerking te bevorderen, is dit netwerk van van specialisten uit de hulpverleningszones onontbeerlijk.

Gemandateerde afgevaardigden vanuit de zones
Dit nieuwe BVV-netwerk is verschillend van de vroegere celwerking, zowel op vlak van vertegenwoordiging als werking. De vroegere cellen (preventie, opleiding,...) bestonden uit enkele experten, die niet bij wijze van een mandaat werden afgevaardigd maar vanuit engagement deelnamen aan het cellenoverleg.

Met het BVV-netwerk zijn de experten gemandateerden uit de 21 zones, die door de zonecommandanten worden afgevaardigd. Zij krijgen een bepaalde opdracht en nemen een standpunt in vanuit de zone. Binnen het netwerk wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen in standpunten. De door het netwerk ingenomen standpunten worden steeds teruggekoppeld naar de zonecommandanten. Op basis van de adviezen van de netwerken, bepaalt de raad van bestuur van BVV haar adviezen.

Netwerk Personeel bijt de spits af
Het netwerk HRM, samengesteld uit personeelsverantwoordelijken van de verschillende zones, is als eerste opgestart. Na enkele vruchtbare vergaderingen, waarbij het merendeel van de zones vertegenwoordigd was, zijn vanuit dit netwerk aanbevelingen m.b.t. het reparatie-KB eind oktober overgemaakt aan het kabinet.

In november nog zitten de preventiecoördinatoren rond de tafel.  In de maand december volgen ook de netwerken Logistiek, Operaties en Communicatie.

Frequentie van vergaderen
De frequentie van vergaderen varieert van netwerk tot netwerk.
Afhankelijk van het soort netwerk en de behoefte om zoneoverschrijdend te vergaderen, kan dit meerdere keren per jaar (bv. netwerk Preventie, Personeel, Operaties,...) of op jaarlijkse basis (bv. Redden met touwen) zijn. Voor bepaalde dringende of belangrijke beslissingen kunnen de netwerken ad hoc worden samengeroepen.

Elk netwerk kiest een voorzitter, die de leiding neemt in de vergaderingen en de specialisten uit het netwerk samenroept wanneer nodig. 

Terug