Unaniem positief advies van de Hoge Raad Opleiding voor het ontwerp KB Opleiding en aanpak in fases!

Het ontwerp KB Opleiding is door de Hoge Raad Opleiding goedgekeurd. Het regelt de nieuwe opleidingen voor alle graden van de brandweer volgens het nieuwe brandweerstatuut. Tegelijk houdt het rekening met de noden waaraan een moderne, professionele brandweer moet voldoen. In eerste plaats om de veiligheid van de brandweerman/vrouw zelf te vrijwaren. In de tweede plaats om als brandweerpersoneel adequaat te kunnen reageren in een snel evoluerende en op technologie gebaseerde maatschappij.

Het ontwerp KB houdt bovendien rekening met de bijzondere situatie van de duizenden vrijwilligers, die opleiding moeten combineren met andere activiteiten voor hun hoofdberoep en gezinsleven. Voor de basisopleiding brandweerman mag de helft van de opleiding gespreid worden en gevolgd worden tijdens de 24 h verplichte jaarlijkse permanente vorming. Aspirant sergeanten kunnen de modules preventie 1 en FOROP 1 al op voorhand volgen en zo de opleiding spreiden in de tijd.

In de marge van dit KB opleidingen, is er ook een competentiewoordenboek voor de brandweer opgesteld en zijn er functieprofielen uitgetekend voor elke graad en elke mogelijke specialisatie.

Dit titanenwerk, opgesteld door de werkgroep ETE in de schoot van het Kenniscentrum, is een krachtig instrument geworden voor een betere brandweerzorg in België en meer veiligheid voor het personeel.

Terug