Brandweercongres 2014: Organische peroxides ... ook in uw straat

Organische peroxides worden gebruikt in de kunststof industrie. Grote installaties om bijvoorbeeld polyethyleen of PVC te maken, bevinden zich in Vlaanderen vooral rond Antwerpen en langs het Albertkanaal. Maar ook kleinschaliger worden ze toegepast, in (polyester) boten bouw, caravan bouw enz. Tegenwoordig zelfs bij riool renovatie, dus letterlijk langs de straat. En er zijn gespecialiseerde opslagbedrijven waar deze peroxides worden opgeslagen om daarna verder gedistribueerd te worden.

 
   
Naast transport per schip (in België vooral via Antwerpen) in containers worden de meeste peroxides per vrachtauto getransporteerd. Zowel gekoeld (de laagste temperatuur die we kennen is -25 gr C) als ongekoeld.

Bert Korvemaker richt zich voor deze presentatie op een drietal eigenschappen van Peroxides: thermische stabiliteit, explosiviteit en brandgedrag. De brandweer man/vrouw weet na de presentatie hoe op te treden bij een calamiteit met een organisch peroxide.

  Ing. Bert Korvemaker werkt al bijna 25 jaar bij het veiligheidslaboratorium van AkzoNobel in Deventer (NL) en geeft adviezen aan gebruikers en transporteurs over transport, opslag en omgaan met organische peroxides.
Terug