Goedkeuring overdracht goederen naar HVZ en taakverdeling Civiele Bescherming/Brandweer

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de schatting en de overdracht naar de hulpverleningszones regelt, van goederen die tot de gemeenten behoren en die voor opdrachten van de civiele veiligheid worden gebruikt.

Op 1 januari 2015 treden de hulpverleningszones van de brandweer in werking. Naar aanleiding van de hervorming van de civiele veiligheid, worden goederen van de gemeenten, die voor opdrachten van de civiele veiligheid worden gebruikt, naar de hulpverleningszones overgedragen.

Lees hier het volledige persbericht.

De ministerraad keurt, op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet, een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten van civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming verdeelt.

De hervorming van de civiele veiligheid vormt de aanleiding om ook de opdrachten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en de hupverleningszones beter op elkaar af te stemmen en hun taken op functionele basis te integreren.

Lees hier het volledige persbericht.

Terug