Brand'NIEUW'statuut: BVV niet akkoord met voorstel van negatieve aanpassing van de RSZPPO-bijdrage voor de vrijwilliger

In dit nieuwsitem brengen we geleidelijk aan verschillende onderwerpen die door onze brandweerspecialisten onderzocht werden.

Met betrekking tot de sociale bijdragen van de vrijwillige brandweerlieden, heeft de minister van Sociale zaken een ontwerp van Koninklijk Besluit voorgelegd waarbij geanticipeerd wordt op de nakende overgang naar de hulpverleningszones.

De RSZPPO vrijstelling van 2153,26 € per kwartaal blijft weliswaar bestaan, MAAR het onderscheid tussen de regelmatige prestaties (o.a. oefeningen, opleiding en onderhoud van de voertuigen en het materieel) die vrijgesteld werden zolang het maximumbedrag per kwartaal niet bereikt werd, en de onregelmatige prestaties (dringende en onverwachte prestaties) die steeds vrijgesteld werden van sociale zekerheidsbijdragen, VERDWIJNT

Door de samentelling van de regelmatige prestaties en de onregelmatige prestaties zal het het bedrag van de vrijstelling sneller bereikt worden.

Dat betekent dat voor de interventies in de toekomst ook RSZPPO afgedragen zal moeten worden, zowel door de vrijwilliger als door de werkgever: de gemeente en in de toekomst, de zone.

Weliswaar wanneer het maximumbedrag per kwartaal bereikt wordt, maar aangezien dit vrijgesteld bedrag niet in verhouding verhoogd wordt is dit andermaal een bijkomende, verdoken financiële bestraffing van de vrijwilligers.

BVV gaat hiermee NIET AKKOORD en zal hierop krachtig reageren.

Lt.-Kol. Christian Addiers

Voorzitter BVV

Terug