Nieuwe directeur KCCE ad interim en standpunt BVV inzake KB opleiding

Philippe Staquet, huidig kabinetsmedewerker van minister Milquet, werd deeltijds aangesteld als interim directeur voor het Kenniscentrum KCCE.

Hij volgt hierbij Luc Faes op die geen toestemming meer kreeg om zijn detachering naar het KCCE te verlengen. Wij bedanken Luc, voor het opnemen van deze interim opdracht en het feit dat hij maximaal werk gemaakt heeft om een aantal dossiers los te krijgen.

Eén van die dossiers betreft het Ontwerp van Koninklijk Besluit op de Opleiding. Dit ligt al geruime tijd op tafel van de Minister, maar BVV wenst het voorliggend voorstel niet te onderschrijven zolang niet duidelijk is wat de impact is op de studiebelasting van zowel de beroeps als de vrijwilligers. Voor beroeps vormt dit, alhoewel noodzakelijk, een zware belasting, die weliswaar binnen de arbeidstijd gerealiseerd kan/moet worden. Voor de vrijwilligers is dit even goed noodzakelijk, maar vormt dit een bijkomende verzwaring op hun schaarse familiale vrije tijd. BVV zal nauwlettend toezien op de haalbaarheid van de voorliggende pakketten en dit tot duidelijk is welke repercussie dit heeft op ieders specifiek sociaal kader.

Er is dan ook expliciet gevraagd aan de nieuwe directeur a.i. om absoluut werk te maken van begeleidende maatregelen en  alternatieve lesmogelijkheden.

Gedacht wordt aan

  • afstandsleren (zoals e-learning en/of blended learning (deels online, deels contactonderwijs),
  • maximaal klassikaal lesgeven in de posten van de zones waarbij enkel voor de noodzakelijke praktijkopleidingen naar de provinciale scholen wordt getrokken,
  • gefaseerde opbouw van de vereiste uurpakketten waarbij na een basispakket, gestart kan worden in de nieuwe functie (in de vorm van een studie/stage-periode) en waarbij de bijkomende uren gepresteerd worden tijdens de uitvoering van de job.

BVV zal hier constructief en intens aan mee werken, zodat de kennis en de vaardigheden van de brandweerlieden in de toekomst duurzaam kan toenemen, binnen een organisatorisch haalbaar, financieel betaalbaar, maar vooral sociaal aanvaardbaar kader.

Terug