PERSBERICHT VAKBONDEN

PERSBERICHT 8 oktober 2010

UNDER PRESSURE:

niet alleen het thema van het tweejaarlijks congres van Brandweervereniging Vlaanderen, maar
ook de dagdagelijkse situatie waarin brandweermannen zich bevinden.

De beste omkadering voor het risicovolle werk van brandweerman is een degelijk en volwaardig
eenheidsstatuut. Toch is het net dat wat ontbreekt in de ‘intrige’ van de hervorming.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront wijst de Minister hierbij op de verpletterende
verantwoordelijkheid ter zake. De onzekerheid wordt voor de mensen op de werkvloer
ondraaglijk.


In naam van het gemeenschappelijk vakbondsfront,

Voor ACOD
Luyten Mil
Federaal secretaris
Sector lokale en regionale
besturen Vlaanderen
0475/411998 

Voor VSOA
Eric Labourdette
Federaal voorzitter technisch
comité brandweer
0475/867585

Voor ACV openbare diensten
Heylen Ilse
Secretaris
Bijzondere Korpsen
0473/985386Terug