Cursus Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering

In samenwerking met KUL Faculteit Geneeskunde, Defensie en het Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen, wordt de opleiding 'Rampenmanagement: Slachtoffergerichte benadering' georganiseerd in  Campus Pellenberg in Pellenberg (Leuven).

Doelgroep:

  • Artsen, Gediplomeerde gezondheidswerkers en verpleegkundigen
  • Verantwoordelijken van hulp- en ordediensten met de rang van officier of gelijkgestelden

De lessencyclus bestaat uit een basismodule en een aantal gespecialiseerde modules. De lessencyclus omvat theoretisch onderricht, praktische demonstraties en oefeningen. De cyclus wordt afgesloten met een schriftelijk en mondeling examen.

De gespecialiseerde modules zijn:
  • Crisismanagement
  • Medische technieken
  • Psychosociale hulpverlening
  • Technologische rampen
  • Ziekenhuisrampenplanning
Jaarlijks worden de basismodule en afwisselend twee of drie gespecialiseerde modules georganiseerd. De gespecialiseerde modules worden tevens opengesteld voor ieder die eerder de permanente vorming rampenmanagement of minimum de basismodule gevolgd heeft.

Kandidaturen met vermelding van diploma en huidige functieomschrijving dienen te worden gericht aan het cursussecretariaat p/a secretariaat spoedgevallendienst, UZ Leuven, campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven.

Uiterste inschrijvingsdatum basismodule: 1 september 2013. Uiterste inschrijvingsdatum gespecialiseerde modules: drie weken vóór het begin van elke module.

Het aantal deelnemers is beperkt.

Meer informatie: Secretariaat spoedgevallendienst, UZ Leuven, campus Gasthuisberg,Herestraat 49, 3000 Leuven. tel. 016 34 39 52 – fax 016 34 38 94 – of via e-mail bij mevrouw  Bea Ingelberts.

U kunt hier de folder downloaden.

Terug