Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

11-08-2019 IN MEMORIAM

14/08/2019 De Limburgse brandweerbond betuigt zijn oprecht medeleven aan de familie, vrienden en collega’s van brandweermannen Chris Medo en Benni Smulders.  Het verliezen van deze 2 collega’s gisteren, treft ons recht in het hart en beroert de hele Limburgse brandweergemeenschap tot in zijn binnenste. We zijn in diepe rouw. Het zal tijd vragen om dit te verwerken, als  1 brandweerfamilie.

PERSBERICHT Brand Beringen-Mijn

11/08/2019
Verschrikkelijk nieuws!

Onze gedachten gaan uit naar de familieleden en collega's die betrokken geraakten bij de dodelijke brand te Beringen. De brandweer is één grote familie. Wij rouwen samen en zijn diep getroffen door dit drama.

Europees congres brandveiligheid komt naar Antwerpen

09/08/2019 Brandweer Zone Antwerpen, Oscare vzw en de ‘Federation of the European Union Fire Officers Association’ (FEU) hebben de krachten gebundeld om het ISES-congres voor 2019 te organiseren. ISES staat voor International Safety Education Seminar en zal doorgaan op 19 en 20 november 2019 in Antwerpen. Dit congres wordt elke twee jaar georganiseerd en heeft tot doel om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen rond sensibilisering voor brandveiligheid in thuissituaties. 

Aziatische hoornaar gezien? Stappenplan

30/07/2019

Heb je een aziatische hoornaar gespot? Volg dan deze procedure zodat het nest veilig kan worden verdelgt.

Statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones

01/07/2019 Op 6 juni 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2016 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2016 616.245 interventies uitgevoerd.  De hulpverleningszones hebben 397.760 interventies uitgevoerd waarbij dringende geneeskundige hulp geboden is en 218.485 interventies uitgevoerd waarbij geen geneeskundige hulp geboden is.

Fireforum Awards – oproep tot kandidaturen

28/06/2019 Fireforum zal op 26 november 2019 voor de vijfde maal de Fireforum Awards uitreiken.
Na het succes van de vorige edities is deze Award-uitreiking een begrip geworden in de wereld van de brandveiligheid

Kapitein Wouter Van Den Broeck wordt de nieuwe Zonecommandant van Brandweeerzone Oost (O-Vl)

28/06/2019 Kapitein Wouter Van Den Broeck wordt nieuwe zonecommandant bij Brandweerzone Oost. Na het pensioen van huidig zonecommandant, Majoor Jos Dauwe, zal kapitein Van Den Broeck vanaf september aangesteld worden als nieuwe zonecommandant.  

Opleidingen PREV en FOROP

20/06/2019 Op 3 april 2019 werd het ministerieel besluit van 21 maart 2019 betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (MB PREV). 

Het nummer 1722 permanent vanaf 2020

07/06/2019 In de loop van 2020 zal de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 permanent gebruiken voor niet-dringende oproepen naar de brandweer. Er zal ook een nationaal e-loket worden opgericht om deze niet-dringende interventieoproepen via smartphone, computer of tablet te behandelen.