Zwemmarathon voor HVZ's in Olympia Brugge

Zone 1  Post Brugge organiseert al sinds enkele jaren een zwemmarathon in het Olympisch zwembad van Brugge. Daar nemen steeds een twintigtal zwemmers van de brandweer aan deel. 

Het zou leuk zijn als er ook collega's van andere posten het aflossingsteam van brandweerzone 1 kunnen versterken  of een eigen aflossingsteam zouden vormen en de uitdaging aangaan in het nieuwe S&R Olympiazwembad.        

Op 20 november gaat de zwemmarathon door. Vanaf 20u kan er ingezwommen worden, de wedstrijd zelf start om 20u30. Het eind is voorzien om 21u45, gevolgd door de prijsuitreiking.

Inschrijven voor de Zwemmarathon kan via Frederik Vandenbussche (Zone 1 Post Brugge).

U vindt hier het inschrijvingsformulier en het reglement.

Formule:

Belangrijkste wijziging is dat er afgestapt wordt van de formule van het oude POZ waarbij men 1 lengte zwemt en daarna uit het bad klimt en terugloopt naar de startplaats en dit gedurende 4 periodes van 15 minuten.

Omdat het lopen niet meer kan uit veiligheid en plaatsgebrek en het daarenboven moeilijk is om uit de hoge badranden te klimmen, werd een nieuw concept bedacht.

Nu zal er een aflossingssysteem zijn waarbij 6 zwemmers starten en vervolgens na 50 meter aan de overkant afgelost worden door andere zwemmers zoals bij een estafette.  Deze laatste zwemmen terug en worden op hun beurt afgelost (vertrek na aantikken) door 6 andere zwemmers, waarna een roulatie ontstaat van aantikkers en vertrekkers.

Men is vrij om ofwel 1) in het water te blijven en door afduwen te vertrekken of 2) om eruit te klimmen en vanaf de boord te starten.

We voorzien 2 periodes van 30 minuten zwemmen met tussendoor een pauze.

Verdere details kan u vinden in het nieuwe ontwerp van zwemreglement, dat wel nog voorlopig is tot we alles uitgeklaard en zelfs met proefteam uitgetest hebben.

Grootte van team

Ideaal is dat u over een team van 18 zwemmers beschikt (3 keer 6 om aflossing te kunnen garanderen), maar dat kan ook met iets minder of met een paar reserves: vandaar voorstel van 15 à 20 zwemmers. 

Minstens 5 ervan moeten 35 jaar of ouder zijn.  Competitiezwemmers met een licentie bij de Zwemliga worden niet aanvaard op deze recreatief bedoelde zwemhappening.

Daarnaast moet elke ploeg 2 wedstrijdassistenten (uiteraard niet-zwemmers) ter beschikking stellen om bij de concurrerende ploegen het aantal lengtes te tellen + te controleren of aankomst en aflossing correct verlopen.

Tenslotte worden er best 1 of 2 ploegleiders voorzien.

Prijs

De deelnameprijs zal 2 à 3 euro per zwemmer bedragen (exacte prijs volgt).  U kan dit zelf bekostigen als club of elke zwemmer laten individueel bijdragen.  In ruil krijgt elke deelnemer naast 'startrecht' ook zoals vroeger een drankje en broodje (gefinancierd door de provincie!).

Voor de podiumteams voorziet de provincie ook een beker en aantal aandenkens.

Inschrijven

Bijgevoegd vindt u het deelnameformulier.  Wil dit zo snel mogelijk ingevuld terugmailen naar Frederik Vandenbussche of naars frank.bulcaen@west-vlaanderen.be .  De teams die het eerst ingeschreven zijn (datum en uur van mail zijn beslissend!) mogen aantreden.  We kunnen bovendien nu 10 in plaats van 8 banen gebruiken.

Ingeschreven ploegen krijgen naderhand ook een deelnemerslijst om alle namen in te vullen (dient pas afgeleverd te worden op dag zelf aan inschrijvingsplaats).

Vervolg

Om u nu niet te overladen met informatie sparen we de verdere praktische info op tot later.

Er zal zeker nog een briefing volgen voor alle ingeschreven teams (die bij deze automatisch tot het organisatiecomité behoren want het is een evenement VOOR en VAN  de deelnemende verenigingen).
Terug