dispatcher

Wat kan dispatching voor u betekenen? (NL)


philip Stichelbaut zal uitleg geven hoe men opschaalt bij grote interventies,


Uur:13:00
Sprekers:Philip Stichelbaut

Programma: