Philip Stichelbaut

Philip Stichelbaut

Als onderluitenant begonnen bij Brandweer Kortrijk in 1997; vervolgens doorgestroomd tot kapitein om uiteindelijk met de zonevorming in te schalen als majoor in de hulpverleningszone Fluvia. In die hele periode ben ik vooral actief geweest in logistiek, wagenpark en dispatching. Actief meegewerkt in diverse zonale, provinciale en nationale werkgroepen
(radiocommunicatie, IGS, operaties, cel3 BVV, meetplan, CAMHIE, ...)
 Workshops gegeven door deze spreker: