brand in de rechtbank

brand in de rechtbank (NL)


We kunnen het ons niet indenken dat de brandweer zich moet komen verantwoorden voor de rechtbank, laat staan dat ze aansprakelijk gesteld wordt.  En toch … Maj. Bax geeft toelichting bij enkele concrete dossiers en wat de brandweer hieruit kan leren.


Uur:13:00
Sprekers:Gert Bax

Programma: