Nick Boersma

Nick Boersma

Ik ben werkzaam binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord en ben onder andere beleidsadviseur Brandveilig Leven, projectleider Risk Factory Limburg-Noord en tevens als gedragsexpert onderdeel van het team gedragsverandering, zowel binnen de eigen organisatie als in de landelijke werkgroep.Workshops gegeven door deze spreker: