Gasbranden - casus Propyleen

Gasbranden & actiekaarten deel 1 (NL)


De actiekaarten die voor verschillende producten opgesteld werden, zijn belangrijke handvaten/tools die we bij dergelijk incident kunnen gebruiken.  De actiekaarten geven o.a. aan waar wij als BW wel en niet veilig zijn, waar de bevolking wel en niet veilig is.  Een zeer belangrijke hulpbron dus en gelukkig dat ze er ondertussen zijn, want vroeger was er helemaal niets.
In onze eerste sessie frissen we de actiekaart voor aardgas even op zodat je weer helemaal mee bent.  Daarnaast tonen we aan de hand van een case (foto’s van het incident van Gellingen) of de inhoud van de actiekaart zomaar uit de lucht gegrepen is of wel degelijk overeenkomt met de realiteit.


Uur:13:00
Sprekers:Geert Phyfferoen, Bjorn Bosmans, Guy De Schrijver

Programma: