Traumazorg anno 2020

Traumazorg anno 2020 (NL)


Verkeersongevallen en ernstige trauma's zijn jammer genoeg nog vaak aan elkaar gelinkt.  In het afgelopen decennium is er echter heel veel evolutie geweest in de benadering van patiënten met een ernstig trauma, vooral in de eerste 60 minuten na het trauma. Zo zijn er binnen de medische wereld heel nieuwe inzichten rond de initiële medische aanpak, maar ook de "ontzetting" zoals we die op heden kennen.  Door de snelle evolutie langs medische kant, zitten we als hulpverleners soms met een verschillend mentaal model van hoe de patiëntenzorg zou moeten lopen. In deze sessie tracht ik jullie mee te nemen in deze nieuwe inzichten.
 


Uur:13:00
Sprekers:Carl Haentjens

Programma: