Over BVV

Brandweervereniging Vlaanderen staat voor een goede brandweerzorg. te streven naar een performante brandweerorganisatie met goed opgeleide brandweerlui, draagt de vereniging bij aan een  grotere veiligheid voor de samenleving. Brandweervereniging Vlaanderen verenigt het personeel uit de Vlaamse hulpverleningszones, de Nederlandstalige brandweerlieden van Brandweer Brussel, maar ook de aangesloten bedrijfsbrandweerdiensten.
Brandweervereniging Vlaanderen tracht een goede samenwerking te bevorderen tussen alle stakeholders binnen de brandweer en de civiele veiligheid. Het hoofddoel van de vereniging is kennisdeling en opbouw van expertise en ervaring binnen het brandweerwezen.