Werken bij de brandweer

Interesse om in de wereld van de brandweer te werken? Een goede keuze! Hieronder vind je al wat informatie die je op weg helpt.

 • Jobs bij de brandweer: waar vind ik deze terug?

  De vacatures voor brandweerlieden kan je op verschillende plaatsen terugvinden:

  > Op de nieuwe rekruteringswebsite van de federale overheid ikwordbrandweer.be
  > Via de websites van de hulpverleningszones. Er zijn 20 zones in Vlaanderen. Kijk dus eerst in welke zone je woont (of wil gaan werken)
  > Vacatures kan je ook terugvinden op de website van de VDAB (niet alleen brandweer, maar ook brand- en veiligheidswacht, preventieadviseurs, fire safety engineers,...)
  > Neem zeker ook een kijkje bij de jobs op deze website
  > Weet ook dat verschillende grote bedrijven een eigen bedrijfsbrandweer hebben.

 • Sportproeven en het federaal geschiktheidsattest

  Kandidaat-brandweerlieden, zowel vrijwilligers als beroeps, moeten een geschiktheidsproef afleggen vooraleer ze worden aangeworven voor operationele functies binnen de openbare brandweer. Opgelet, het federaal geschiktheidsattest is geen garantie dat u onmiddellijk aan de opleiding kan beginnen. Het is wel een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die zullen worden georganiseerd in de hulpverleningszones.

  Deze geschiktheidsproef bestaat uit drie delen:

  1. Fysieke proeven
  2. Competentietest
  3. Operationele handvaardigheidstest

  De drie proeven moeten in dezelfde brandweerschool afgelegd worden. Er zijn 5 provinciale brandweerscholen waar de proeven georganiseerd worden:

 • PIVO voor Vlaams Brabant, Campus Vesta voor Antwerpen, Wobra voor West-Vlaanderen, PBO voor Oost-Vlaanderen en PLOT voor Limburg. 
 • Deelname is gratis. Het attest is levenslang geldig (uitgezonderd voor de fysieke proeven, die twee jaar geldig zijn).  Er kan verschillende keren deelgenomen worden. Een behaald attest is geldig in alle provincies.
 • Voor deelname aan de sportproef moet je een zwembrevet (100 meter) en een medisch attest voorleggen. Je beschikt al bij deelname aan de kennistest over een rijbewijs B.

  >>> Meer informatie over het federaal geschiktheidsattest vind je ook terug op de website van de civiele veiligheid.

 • Solliciteren als brandweerman/-vrouw : aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

  • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
  • Je bent ten minste 18 jaar oud
  • Je kan een gunstig uittreksel uit het strafregister voorleggen
  • Je geniet burgerlijke en politieke rechten en je bent in orde met de dienstplichtwetten.
  • Je beschikt over een geldig federaal geschiktheidsattest