Jobs

De wereld van de brandweer is in volle evolutie. Wil je graag bij de brandweer werken? Neem geregeld een kijkje op deze pagina. 


Federaal geschiktheidsattest voor de brandweer

Elke kandidaat-brandweerman dient een geschiktheidsattest te behalen om toegelaten te worden tot operationele functies bij de brandweer. Deze proeven kan men afleggen in een van de provinciale brandweerscholen, op de data die vooraf worden bekendgemaakt via deze website en de website van de civiele veiligheid. Meer weten over de toelatingsproeven en het federaal geschiktheidsattest? Raadpleeg de webpagina Werken bij de brandweer.

Key Account Manager - VDP Safety

Vandeputte Safety is op zoek naar een Key Account Manager - Overheidssector. 

Als ervaren account manager ben je verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en het beheer van je klantenportefeuille in de publieke sector. Je werkt actief aan de realisatie van een marktaandeel en -groei bij o.a. eerstehulpdiensten, brandweer, politie, zowel federaal als regionaal. Hierbij draag je op een enthousiaste manier het Vandeputte imago uit door je klanten deskundig te adviseren over onze veiligheidsoplossingen. Je gesprekspartners zijn preventieadviseurs, inkopers en andere beslissingnemers. Je volgt de marktevoluties en ontwikkelingen in de sector op de voet op. Je wordt ondersteund door een commerciële binnendienstmedewerker en je kan rekenen op de knowhow en coaching van de salesmanager aan wie je rapporteert.

Jouw profiel

Je bent een natuurtalent in netwerken en je kan terugblikken op enkele jaren ervaring in een commerciële buitendienstfunctie in een B2B-omgeving. Je werkt graag projectmatig en gaat hierbij analytisch en resultaatgericht te werk. Onderhandelen is je tweede natuur en je kan een verkoopgesprek succesvol afsluiten. Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans. Een goede gebruikerskennis van MS Office en verkoopondersteunende IT-tools vult je marktbewustzijn en klantgerichtheid aan tot een matuur commercieel profiel met een uitstekende luistervaardigheid.

>>> Raadpleeg het vacaturebericht op de website van Vandeputte Safety.

>>> Voor meer info, contacteer Tiny Verelst via jobs@vdp.com of tel. 03 460 04 21.

communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent (m/v) - (A1a – A3a)

Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen.  Hulpverleningszone 1 is momenteel op zoek naar een communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent (m/v) - (A1a – A3a) . Er wordt ook een wervingsreserve aangelegd.

Als communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent werk je een communicatiebeleid en informatieveiligheidsbeleid uit en sta je in voor interne en externe communicatie. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van de Dienst Communicatie. Je rapporteert aan de directeur bedrijfsvoering/secretaris en aan de zonecommandant. Je stuurt en ondersteunt werkgroepen die te maken hebben met communicatie.  De uitgebreide functiebeschrijving en het competentieprofiel vind je hier.


Interesse?

Solliciteer ten laatste op woensdag 28 februari 2018 via vacatures@zone1.be of per post ten aanzien van Hulpverleningszone 1 – sollicitaties, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp. 

Volgende documenten dienen op woensdag 28 februari in ons bezit te zijn:

 • Een kopie van jouw hoogst behaalde diploma (laatstejaars dienen een bewijs te leveren dat zij laatstejaarsstudent zijn) en of mogelijke brevetten
 • Een curriculum vitae met exacte data van je werkervaring en een duidelijke omschrijving van je takenpakket.
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van jouw identiteitskaart
 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen zoekt 27 vrijwillige hulpverlenders-ambulanciers (M/V)

Heb je een hart voor hulpverlening, een sterke affiniteit met dringende geneeskundige hulpverlening en ben je flexibel? Hulpverleningszone 1 zoekt jou!  Als ambulancier(m/v) versterk je de verschillende posten en word je met een maximum van 24 uur gemiddeld per week over een kalenderjaar ingezet. Voor Post Jabbeke zijn we specifiek op zoek naar vrijwillige ambulanciers. Hiervoor dien je op het moment van benoeming binnen een straal van 13 km van de Post Jabbeke te wonen.


Hulpverleningszone 1

Hulpverleningszone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Vanuit deze brandweerposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen.

Momenteel worden er stappen ondernomen om een post voor dringende geneeskundige hulpverlening op te richten in Jabbeke. Hiervoor zijn we op zoek naar 25 bijkomende vrijwillige ambulanciers. Voor de Post Jabbeke dien je op het moment van benoeming binnen een straal van 13 km (in vogelvlucht) van de post te wonen.

Daarnaast zijn we op zoek naar verschillende ambulanciers om de diverse posten binnen Hulpverleningszone 1 te versterken. De posten binnen Zone 1 zijn Blankenberge, Brugge, De HaanWenduine, Gistel, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp en Torhout. De voorposten bevinden zich in Brugge en in Ruddervoorde. Als vrijwillige ambulancier (niet gebonden aan Post Jabbeke) kan je in diverse posten ingeschakeld worden


Hoe solliciteren?

Mail je kandidatuur naar vacatures@zone1.be of verstuur dit per brief tav vacatures – zone 1, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp.  Om geldig te solliciteren dienen volgende documenten ten laatste op 22 februari 2018 in ons bezit te zijn.
 • Curriculum vitae
 • Kopie hoogst behaalde diploma en/of meest relevante diploma
 • Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 22 februari 2018)
 • Eventueel een kopie van je geldige badge DGH en/of brevet hulpverlener-ambulancier.

De proeven zijn voorzien vanaf 5 maart 2018.

De volledige vacature kan u hier terugvinden.

Officier-dienstchef (A5+) en officier-tweede in bevel (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) met het oog op de toewijzing van de mandaten van officier-dienstchef (A5+) en officier-tweede in bevel (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH)

De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met de brandbestrijding en de eerste hulpverlening aan zieke of gewonde personen en hun vervoer naar ziekenhuizen, evenals met de opdrachten die toegewezen zijn aan brandweerdiensten met betrekking tot de civiele veiligheid en de afgifte van adviezen inzake brandpreventie.

Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 augustus 2017 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH.

In toepassing van boek IV van voormeld besluit gaat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering over tot een publieke oproep tot kandidaten voor twee betrekkingen die bij mandaat moeten worden ingevuld:

 • de betrekking van officier-dienstchef van rang A5+
 • de betrekking van officier-tweede in bevel en verantwoordelijke van de Hulpcentrale 100/112 – rang A5

De effectieve uitoefening van de mandaten is voorzien voor een duur van 5 jaar. De mandaathouder wordt geëvalueerd in de loop van de uitvoering van zijn mandaat.

De volledige vacature kan u hier terugvinden.

Laatste datum voor het indienen van de kandidaturen is 16/3/2018.

Voltijdse hoofddeskundige brandweer (m/v) via werving (incl. detachering).

De brandweerschool PIVO organiseert opleidingen en realistische oefeningen voor de openbare brandweerdiensten en bedrijven en instellingen. Het centrum is gevestigd in Asse en beschikt over een uitgebreide oefeninfrastructuur zoals een vuurhuis, een brandplaat en specifieke oefenobjecten.

 
Inhoud van de job: 
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, optimaliseren en begeleiden van praktijkopleidingen en -oefeningen voor personeel van brandweerdiensten en bedrijven.
 • Je stuurt de deskundigen aan bij het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen/oefeningen en het begeleiden van lesgevers en cursisten.
 • Je volgt de veilige uitvoering van de opleidingen en oefeningen op.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het materieel, oefenobjecten en installaties.
 • Je voert lesopdrachten uit.
De volledige vacature kan u hier bekijken. 

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, verstuur dan uiterlijk op 13 februari 2018 je kandidatuur, je relevante beroepservaring en een kopie van je diploma online via www.vlaamsbrabant.be/vacatures (Opgelet: vergeet niet om na de registratie van je profiel opnieuw in te loggen om ook daadwerkelijk te solliciteren! Je selecteert hiervoor na het inloggen de vacature “hoofddeskundige brandweer”. Bij een goed verloop ontvang je zowel een bevestiging van registratie, als van je sollicitatie).

HVZ fluvia: Twee polyvalente technische medewerkers voor team logistiek

Als polyvalent technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel van de dienst logistiek. Dit situeert zich ofwel op vlak van het wagenpark en materieel ofwel op vlak van de adembescherming. In beide gevallen sta je in voor de vlekkeloze organisatie en dagdagelijkse werking van jouw dienst. De polyvalentie uit zich in de mogelijkheid om ingeschakeld te worden, als back-up, binnen het team logistiek.    

 • Je bent verantwoordelijk voor kleine onderhoudswerken, herstellingen en de opvolging van de grotere of gespecialiseerde onderhoudsbeurten.
 • Je werkt een opdracht volledig  zelfstandig af vanaf de opstart van het administratieve dossier tot de oplevering. Indien nodig zal je on-the-road of in de brandweerposten van de zone depannages uit voeren.
 • Je treedt op als back-up functie voor de continue werking van het magazijn en als back-up voor de adembescherming of de werkplaats. 
 • Je staat onder de leiding van de verantwoordelijke logistiek en geeft zelf functioneel leiding aan de brandweerlieden uit het vrijwilligers- of beroepskader of andere medewerkers die opdrachten uitvoeren in jouw dienst.

Solliciteren doe je door je kandidaat te stellen, met als onderwerp ‘Kandidatuur polyvalente technieker’ en dit uiterlijk tegen 28 februari 2018.  

Voor deze job wordt ook een wervingsreserve aangelegd.

De volledige vacature kan u hier terugvinden.


Brandweer Westhoek - Beroeps Brandweerman Ambulancier via aanwerving

Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). 
Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden.

Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Naast de brandweertaken maakt de beroeps brandweerman ook deel uit van de keten van dringende geneeskundige hulpverlening.

De functieomschrijving kan u hier bekijken.

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst personeel & HR van Brandweer Westhoek op tel. 058 33 26 67 of op www.brandweerwesthoek.be onder de rubriek werken bij de brandweer.

Solliciteren kan zowel per post als per mail op sollicitaties@brandweerwesthoek.be.

Brandweer Westhoek - Dispatcher C1- C3 (administratief personeel)

De dispatcher neemt de melding/oproep aan, beoordeelt deze conform de geldende zonale afspraken op classificatie en prioriteit en legt de melding/oproep vast dit enkel voor zover het voorgaande niet geautomatiseerd verloopt. Voor zover het nog niet automatisch gebeurt, alarmeert hij de ploegen en coördineert de uitrukfase.

Hij zorgt voor een adequate informatievoorziening richting de uitgestuurde ploegen en voertuigen en coördineert de radiocommunicatie. Tijdens de bestrijding van het incident legt hij relevante informatie vast. 

Hij handelt hulpvragen vanuit het veld, zoals opschaling en specialistische aanvragen, adequaat af. 

Na afloop van het incident legt hij de relevante informatie vast. Hij evalueert het eigen handelen en levert, indien van toepassing, een bijdrage aan de algemene evaluatie van de melding/oproep.

De functieomschrijving kan u hier bekijken.

Meer informatie kan je krijgen bij de dienst personeel & HR van Brandweer Westhoek op tel. 058 33 26 67 of op www.brandweerwesthoek.be onder de rubriek werken bij de brandweer.

Solliciteren kan zowel per post als per mail op sollicitaties@brandweerwesthoek.be.

HVZ Fluvia: permanente aanwerving via mobiliteit

logo HVZ Fluvia

Hulpverleningszone Fluvia wenst mobiliteit in een permanent kader open te verklaren gezien het grote belang om te beschikken over voldoende vrijwillige brandweermannen en de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen.

Ben je al minstens twee jaar vrijwillig brandweerman of sergeant en verhuis je naar een gemeente binnen zone Fluvia? Stel dan je kandidatuur via de permanent openverklaarde vacature via mobiliteit.

>>> Meer informatie op de website van zone Fluvia

>>> Raadpleeg de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden (pdf)