Jobs

De wereld van de brandweer is in volle evolutie. Wil je graag bij de brandweer werken? Neem geregeld een kijkje op deze pagina. 


Federaal geschiktheidsattest voor de brandweer

Elke kandidaat-brandweerman dient een geschiktheidsattest te behalen om toegelaten te worden tot operationele functies bij de brandweer. Deze proeven kan men afleggen in een van de provinciale brandweerscholen, op de data die vooraf worden bekendgemaakt via deze website en de website van de civiele veiligheid. Meer weten over de toelatingsproeven en het federaal geschiktheidsattest? Raadpleeg de webpagina Werken bij de brandweer.

Brandweer zone Rand zoekt 5 beroepsofficieren

Als officier ben je de hoogste leidinggevende tijdens een interventie. Je bepaalt de strategie om het incident te bestrijden en zet die strategie om in beslissingen en bevelen. Je leidt de interventie met aandacht voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie. Je hebt ook buiten de interventies een leidinggevende rol en vervult zowel coachende als managementtaken. Je bent een voorbeeld voor de manschappen van je post en hun aanspreekpunt.

Als officier heb je kennis die je graag deelt. Je bent instructeur en geeft zo kennis en ervaring door aan de manschappen in je post. Je bent ook een expert op gebied van technische brandpreventie en draagt ook zo bij aan een veiligere samenleving. 

Je bent:
 • iemand met goede people skills. Je motiveert en coacht de manschappen van jouw post zowel voor, tijdens als na interventies. Je bent een voorbeeld voor jouw ploegen.
 • een vlotte communicator, zowel intern als extern, en hebt aandacht voor zowel verbale als non-verbale communicatie.
 • stressbestendig. Je kan in moeilijke, gevaarlijke en soms traumatische omstandigheden het hoofd koel houden en de juiste beslissingen nemen.
 • diplomatisch ingesteld en loyaal ten opzichte van de zonecommandant, van je post en het bestuur en beleid.

Als operationeel medewerker, ben je verbonden aan een post. We vragen van ons beroepspersoneel een beschikbaarheid die een snelle hulpverlening én goede samenwerking met de brandweervrijwilligers mogelijk maakt.

We werven beroepsofficieren in de graad van kapitein aan voor de posten:

We zoeken beroepsofficieren in de graad van luitenant voor de posten:

 • Kontich, Lint en Edegem (via bevordering door mobiliteit) Je kan enkel deelnemen aan deze procedure als je sergeant of adjudant bent bij een andere hulpverleningszone.
 • Zandhoven en Ranst (via professionalisering) Je kan enkel deelnemen aan deze procedure als je al in dienst bent bij Brandweer Zone Rand.

Lees zeker de volledige vacatures en de functieprofielen hieronder.

Wil jij een voorbeeld voor jouw manschappen zijn? Bezorg het inschrijvingsformulier en alle nodige documenten aan onze personeelsdienst. Solliciteren kan tot 11 april 2018.

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer werft een administratief directeur aan (m/v/x)

Het OCBB, ook de Brusselse Brandweerschool genaamd, is een van de elf opleidingscentra voor civiele veiligheid in België.

Het is in het bijzonder belast met de opleiding van brandweerlieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betreft zowel de opleidingen van nieuwe rekruten als de permanente bijscholing en opleidingen voor de bevorderingen van brandweerlieden in dienst. Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) af te leveren, evenals de opleidingen voor brandbestrijding die gegeven worden aan externe klanten zowel in de private als in de publieke sector.

Ter ondersteuning van haar uitbreiding, wenst de Brusselse Brandweerschool vandaag haar jong en dynamisch team te versterken en werft ze daarom een administratief directeur (m/v/x) aan.

De school is momenteel gelegen in de kazerne van de Brusselse Brandweer (Helihaven), maar zal in de toekomst gevestigd worden op een nieuwe site in de Zweefvliegtuigstraat in het noordwesten van Brussel.

Uw taken

In nauwe samenwerking met de directeur-generaal, bent u verantwoordelijk voor de dagelijkse organisatie en omkadering van het team van de school bestaande uit 11 personen (instructeurs niet meegerekend)

 • U bepaalt, organiseert en verdeelt de taken op administratief, technisch, pedagogisch en financieel niveau. U kijkt toe op de opvolging en de realisatie hiervan.
 • U kadert en motiveert het personeel van het administratieve, pedagogische en technische team, u superviseert het verloop van de lessen en van de examens.
 • U controleert de dagelijkse activiteiten van de school, brengt de nodige verbeteringen aan en brengt regelmatig verslag uit bij de directeur-generaal. 
 • U staat in voor de nodige contacten met de DBDMH en de externe partners (op regionaal en federaal niveau).

Indien u interesse heeft voor deze functie, kunt u uw CV en uw motivatiebrief opsturen naar ocf@firebru.brussels voor 30/04/2018.

U kan de volledige vacature hier lezen.

Het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer werft 3 instructeurs (m/v/x) aan

Het OCBB, ook de Brusselse Brandweerschool genaamd, is een van de elf opleidingscentra voor civiele veiligheid in België.

Het is in het bijzonder belast met de opleiding van brandweerlieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betreft zowel de opleidingen van nieuwe rekruten als de permanente bijscholingen en opleidingen voor de bevorderingen van brandweerlieden in dienst. Het centrum dient ook de proeven voor federale geschiktheid te organiseren en het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) af te leveren, evenals de opleidingen voor brandbestrijding die gegeven worden aan externe klanten zowel in de private als in de publieke sector.

Omwille van het toegenomen aantal opleidingen, zijn wij op zoek naar 3 instructeurs die ons team willen komen versterken. 

De school is momenteel gelegen in de kazerne van de Brusselse Brandweer (Helihaven), maar zal weldra gevestigd worden op een nieuwe site in de Zweefvliegtuigstraat in het noordwesten van Brussel.

Uw taken

 • Lessen geven in brandbestrijding of technische hulpverlening of hulpverlening bij incidenten met gevaarlijke stoffen, volgens uw specifieke expertise
 • Opleidingen geven over het materiaal en de uitrustingen en de technische vaardigheden overbrengen
 • De vaardigheden verworven door de leerlingen evalueren en bijstellen
 • Didactische programma’s, opleidingsinstrumenten, onderwijsmateriaal ontwikkelen en aanpassen.

Indien u interesse heeft voor deze functie, kunt u uw CV en uw motivatiebrief opsturen naar ocf@firebru.brussels voor 30/04/2018.

De volledige vacature kan u hier lezen.

Vacature administratief medewerker C1-C3

Brandweer Westhoek is op zoek naar een administratief medewerker niveau C1-C3 voor de zonale administratie in contractueel dienstverband met een voltijds (38u/week) contract voor onbepaalde duur. 

Functieomschrijving

Je biedt administratieve ondersteuning aan de zonecommandant, de zonesecretaris, de bijzondere rekenplichtige en het diensthoofd personeel en HR m.b.t. het uitvoeren, opvolgen, bewaken en bijsturen van diverse administratieve dossiers.

Interesse?

Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure en functiebeschrijving, surf naar www.brandweerwesthoek.be/vacature.
Wil je solliciteren voor deze functie, bezorg dan ten laatste op maandag 16 april 2018 je kandidatuur vergezeld van een motivatiebrief, een cv, een recent (<3 maanden) uitreksel uit het strafregister (model 1) en een kopie van het gevraagde diploma aan de voorzitter van het zonecollege Brandweer Westhoek, bij voorkeur via mail naar sollicitaties@brandweerwesthoek.be of per post naar Zeelaan 37 - 8670 Koksijde.

Opgelet! Kandidaturen die niet alle documenten hebben bezorgd, worden niet weerhouden.

Meer informatie.
De volledige functiebeschrijving40 vrijwillige brandweermannen- of vrouwen

Brandweerzone Vlaams-Brabant West werft 40 vrijwillige brandweermannen- of vrouwen aan voor de posten Halle, Lennik, Tollembeek, Dilbeek, Asse, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem.

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van een Federaal Geschiktheidsattest om mee te dingen naar de functie. Hiervoor kunnen ze in één van de provinciale brandweerscholen terecht, waaronder PIVO Vlaams-Brabant.

De zone voorziet ook een aantal info-avonden, waarvoor de kandidaten zich online kunnen inschrijven. Meer informatie via www.vlaamsbrabantwest.be/jobs

Onderofficier brandadviseur - Marine

Je profiel

 • Je bent minstens 18 jaar en nog geen 34 jaar op 31 december van het jaar van inlijving.
 • Je bent Belg of burger van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of  Zwitserland.
 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig diploma of getuigschrift.

Je functie

Je adviseert de commandant van de Marinebasis Zeebrugge inzake brandveiligheid en -preventie.

Je opleiding

De vormingscyclus omvat een opleidingsperiode die bestaat uit tien werkdagen militaire initiatiefase, acht werkdagen gespecialiseerde militaire opleiding en één tot drie weken gespecialiseerde professionele opleiding in de gekozen eenheid.
Daarna volgt een evaluatieperiode van één week in de eenheid. Je beschikt over vijf jaar om die vormingscyclus af te werken.

U kan de volledige job omschrijving hier terugvinden. 

Uiterste inschrijvingsdatum : 31/05/2018

U kan inschrijven via dit sollicitatieformulier op de site van Defensie.

HVZ Fluvia: permanente aanwerving via mobiliteit

logo HVZ Fluvia

Hulpverleningszone Fluvia wenst mobiliteit in een permanent kader open te verklaren gezien het grote belang om te beschikken over voldoende vrijwillige brandweermannen en de continuïteit van de hulpverlening te waarborgen.

Ben je al minstens twee jaar vrijwillig brandweerman of sergeant en verhuis je naar een gemeente binnen zone Fluvia? Stel dan je kandidatuur via de permanent openverklaarde vacature via mobiliteit.

>>> Meer informatie op de website van zone Fluvia

>>> Raadpleeg de functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden (pdf)