Thesissen

"Competentiebeheer binnen de brandweer", door Davina Maes, Bachelor Maatschappelijke Veiligheid, 2013.

Lees hier de volledige thesis.

"Het analyseren en aanpakken van veiligheidsrisico's bij prioritair rijden", door Jan-Willem De Vries, KATHO, Maatschappelijke Veiligheid, 2013.

Lees hier de volledige thesis.

Oefenbeleid

Oefenbeleid West-Vlaanderen07/10/2010

In de provincie West-Vlaanderen hebben verschillende korpsen samen met het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) de handen in elkaar geslagen om een gemeenschappelijk oefenbeleid uit te bouwen.

Hun initiatief is uitgegroeid tot een zeer handig instrument.

Mits een login en paswoord vindt u op hun website Bvwv-oefenbeleid.be een uitgebreid gamma van
  • Oefenkaarten
  • Draaiboeken
  • Lesbrieven
  • Risicoanalyses

U vindt er ook nog een cursus instructeur gemaakt in samenwerking met het Nibra.

Opleiding en oefenbeleid in kader van de OPZ26/01/2011

In december 2010 heeft het Federaal Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid in samenwerking met BVV een infovergadering georganiseerd aangaande opleiding en oefenbeleid in het kader van de OPZ.

De bedoeling van deze infovergadering was duiding te geven bij de ontwikkeling van de brandweeropleidingen, alsook de toekomstvisie van de brandweeropleiding en een canvas opleidingsplan OPZ toe te lichten.

De presentatie en het model vormingsreglement dat ter plekke werd uitgedeeld en toegelicht vindt u hieronder terug.

Visietekst BVV07/10/2010

Sinds jaar en dag is het binnen de brandweer de gewoonte dat er regelmatig geoefend wordt.

Maar waarom is het oefenen zo belangrijk? Het belang van het oefenen voor de brandweer kan als volgt worden samengevat.

Oefenen is de manier om kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Derhalve is oefenen geen restactiviteit, maar moet dit gezien worden als een kernactiviteit van de brandweer.

Na de brandweeropleiding heeft iedereen een basisniveau van kennis en vaardigheden bereikt. Deze kennis moet echter onderhouden en uitgebreid worden. 

Daarom maken we werk van een oefenbeleid.

Met dit systeem kan binnen uw korps op een doordachte, gestructureerde en systematische wijze een waaier aan vaardigheden worden aangeleerd en geoefend. 

Dit  aan de hand van oefenkaarten waar per vaardigheid of een blok van vaardigheden de oefendoelen en oefenwijze beschreven worden en op het einde van de oefening geëvalueerd worden.

Thesissen

"Competentiebeheer binnen de brandweer", door Davina Maes, Bachelor Maatschappelijke Veiligheid, 2013.

Lees hier de volledige thesis.

"Het analyseren en aanpakken van veiligheidsrisico's bij prioritair rijden", door Jan-Willem De Vries, KATHO, Maatschappelijke Veiligheid, 2013.

Lees hier de volledige thesis.