Administratie

Hiërarchie der normen in België23/11/2010

De hiërarchie der normen houdt in dat er een rangorde bestaat tussen de verschillende reglementaire teksten.

Dit betekent dat een lagere norm niet mag indruisen tegen een hogere norm. Hier geldt het adagium: “Lex superior derogat legi inferiori”, een hogere rechtsregel gaat boven een lagere.

In dit document vindt u een overzicht van de hiërarchie in de rechtsregels in België en op Europees niveau, alsook mogelijke conflictsituaties.

Interventieverslag 201007/10/2010

In het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid wordt er werk gemaakt van betere statistieken.

Tot op heden is weinig bekend over de werking en de resultaten van de brandweer. Dit komt onder meer doordat de typeverslagen verouderd en onaangepast waren. Gegevens werden niet uniform ingebracht noch verwerkt.

Daarom werd er naar de aanloop van de hervorming een projectfiche opgesteld om gegevens te verzamelen en statistieken op te stellen. Die moeten toelaten om strategische en operationele conclusies te trekken en ons brandweerbeleid erop aan te passen. 

De doelstellingen werden in kaart gebracht. Waartoe dient een interventieverslag? Welke gegevens moeten verzameld worden?

Het project resulteerde onder meer in het nieuwe interventieverslag.

Sinds 1 januari 2010 moeten de interventieverslagen opgesteld worden volgens het model zoals voorzien in de omzendbrief van 11 december 2009.

Het nieuw interventieverslag zorgt voor de standaardisering van de verslagen en laat toe betere statistieken op te stellen in het kader van een efficiënt beleid.

Retributiereglement07/10/2010

Het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 bepaalt welke opdrachten gratis moeten uitgevoerd worden door de brandweer en welke opdrachten kunnen verhaald worden. 

Dit KB dient als basis bij het opstellen van een retributiereglement.