Technische hulpverlening

Crash Recovery System07/10/2010

Binnen de mobiliteitsbranche volgen de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologieën elkaar in hoog tempo op. Deze zorgen onder meer voor een optimale bescherming van de passagiers.

Dankzij al deze maatregelen zijn de overlevingskansen voor mensen bij een ongeluk aanzienlijk toegenomen. Tegelijkertijd maakt de opmars van nieuwe voertuigtechnologieën het de hulpverlener steeds moeilijker om toegang te krijgen tot geknelde slachtoffers en hen te bevrijden.

Het Crash Recovery System tracht dit probleem op te vangen. Het Crash Recovery System (CRS) is een speciaal softwarepakket waarmee belangrijke informatie over de veiligheidssystemen in de hedendaagse voertuigen ter plaatse van een ongeval opgevraagd kan worden.

In België is momenteel enkel de “standard edition” met handmatige voertuigselectie mogelijk. Er lopen gesprekken om in de toekomst ook voertuigen te kunnen selecteren aan de hand van het kenteken zoals dat in Nederland gebeurt.

Redding uit besloten ruimten bedrijfsbrandweer07/10/2010

Naar analogie met het aflegsysteem voor branden en auto-ongevallen is er voor de (bedrijfs)brandweer een aflegsysteem bedacht voor het redden van personen uit besloten ruimten

Het redden van personen uit besloten ruimten zeer complex is. 

Creativiteit is een belangrijke vereiste, alsook een grondige kennis van de reddingswerktuigen. Er zijn immers ontzettend veel verschillende soorten tanks en dito mangaten. Ook riolen, kleine kelders, droogovens of ondergronds opvangbekkens (beerput) vallen onder de noemer van ‘besloten ruimte’. 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut heeft ook een praktische handleiding voor de uitvoering van het toezicht en de eerstelijnsredding bij het werken in besloten ruimten opgesteld.

Verder heeft ook het Federaal Ministerie van tewerkstelling en Arbeid een nuttig publicatie aangaande toezicht en redding bij het betreden van besloten ruimten.

Reddingshandleidingen07/10/2010

Hier vindt u een aantal reddingshandleidingen van verschillende automerken die van pas kunnen komen bij ontzetting van geknelde personen uit passagiersvoertuigen.

SOP Beveiliging van interventies op de openbare weg07/10/2010

Door E. De Geyter van BW Halle werd een project aangaande verkeersgeleiding uitgewerkt.

Dit project is de aanzet geweest voor  de SOP Beveiliging van interventies op de openbare weg die werd voorgesteld op 17 december 2010 door het KCCE.

De aanzet voor dit project was niet zozeer de aangepaste verkeerswetgeving van 2007, maar eerder arbeidsveiligheid. Er waren op dat moment immers geen uitgeschreven procedures die de veiligheid van het brandweerpersoneel verzekeren bij verkeersgeleiding.

De SOP vertrekt vanuit die visie en legt de nadruk op een goede beveiliging van de slachtoffers, de hulpverleners en de weggebruikers

SOP redding van huisdieren08/02/2011

Op 17 december 2010 stelde het KCCE de algemene principes van haar SOP redding van huisdieren voor. 

De SOP is enerzijds toepasbaar op nieuwe gezelschapdieren zoals slangen en spinnen, maar ook op grote huisdieren zoals boerderijdieren en wilde dieren. De te volgen stappen zijn identiek in beide gevallen.

Hier kan u de presentaties raadplegen: