Noodplanning

CALAHAN07/10/2010

CALAHAN is een crisisbeheerssysteem. 

Het letterwoord staat voor CAlamiteiten HAven van ANtwerpen.

Dit project heeft een dubbele doelstelling:

  • enerzijds een efficiëntere samenwerking bewerkstelligen tussen industrie en overheid bij grote calamiteiten in de Antwerpse haven aan de hand van standaarden en tools.
  • anderzijds een efficiënt crisisbeheer creëren door de beleidsprocessen en de beeldvorming van de haven en die van de overheidsdiensten op elkaar af te stemmen. 

Digitale noodplanning en crisisbeheer 11/10/2010

Naar aanleiding van het BVV Congres 2010 heeft Safety Center Europe (SCE) een workshop gegeven over digitale noodplanning en crisisbeheer.

In deze workshop zette SCE uiteen hoe overheid en private sector in de haven van Antwerpen beleidsmatig samenwerken rond Seveso incidentbestrijding.

Het eerste deel van de workshop handelde over het Calamiteitsplan Haven van Antwerpen (Calahan).  Dit project heeft in 2009 de IAEM ‘partners in preparedness award’ in de USA gewonnen.

Het 2de deel van deze workshop ging in op een IWT project rond de samenwerking tussen Seveso bedrijven, hulpdiensten, inspectie en lokale overheden bij de opmaak van BNIPs

Dit project dat in partnership met BVV tot stand kwam, heeft tot doel om interne en externe noodplannen via een software platform op elkaar af te stemmen zodat niet enkel in de preparatie maar ook tijdens een incident de brandweer steeds actuele informatie van het bedrijf heeft.

Infrabel en crisisbeheer20/10/2010

Infrabel trekt in dit najaar (2010) met een roadshow door België hieromtrent crisisbeheer bij spoorwegincidenten.

Ze geven hierbij een presentatie over hoe zij zich voorbereiden tegen mogelijke crisissen.

Infrabel maakt noodplannen op verschillende niveau’s en met diverse doeleinden:
  • INP: Intern Noodplan dat de samenwerking regelt met de diensten die tussenbeide komen in de noodplanning volgens de voorschriften van het KB van 16 februari 2006 
  • Crisiscommunicatie en -informatieplan 
  • BCP-plannen: (BedrijfsContinuïteitsPlan) interne beheersing van welbepaalde incidenten of in specifieke installaties en een snelle terugkeer naar de normale toestand 
  • plaatselijke consignes voor beheersing van ongevallen, brand, … 

In dit document vindt u meer uitleg en scenario's bij elk van deze types noodplannen.

Logistieke ondersteuning DAFA07/10/2010

De Dienst Luchtsteun van de Federale Politie, DAFA, heeft heel wat faciliteiten die het werk van de brandweer bij bepaalde interventies kunnen verlichten.

DAFA kan in verschillende gevallen ondersteuning bieden met zijn helikopters. U kan beroep onder meer op hen doen om
  • informatie van uit de lucht te verzamelen over brandhaarden
  • het blussen van bos- en heidebranden te assisteren 
  • transport van personeel of materieel te verzekeren
  • enzovoort.