Communicatie

Astrid in een notendop07/10/2010

Hier vindt u een uitgebreide presentatie over de werking en de diensten van Astrid.

Naar aanleiding van de Astrid User Days 2010 hebben zijn een "ASTRID ABC" voor de gemeenten noodplanning via ASTRID opgesteld.

Er word ingegaan op de drie diensten die zij leveren aan hun klanten:

  • Radiocommunicatie
  • Paging
  • Computerondersteunde meldkamers

  • Astrid ABC

Dispatching - BVV visie08/03/2011

Een BVV werkgroep heeft een visie ontwikkeld omtrent de toekomstige brandweerdisptaching, die momenteel aan een hervorming wordt onderworpen door de FOD Binnenlandse Zaken.

Deze visie is gebouwd rond drie pijlers:

  • Uitvoerend: de software moet performant en koppelbaar zijn, geïntegreerd kunnen worden in een GBI (Globaal Beheersinstrument), vertrekkend vanuit de brandweerlogica. 
  • Bestuurlijk: de zone beslist over de manier waarop ze de dispatching organiseren 
  • Beleidsmatig: de FOD moet eerst een behoeftenanalyse en een functionele analyse uitvoeren alvorens door te gaan met een eventuele te ontwikkelen provinciale fire-dispatching 

Deze visie dient als basis voor de gesprekken en onderhandelingen met de FOD Binnelandse Zaken.

Draadloze communicatie bij binnenbrandbestrijding 11/10/2010

Naar aanleiding van het BVV Congres 2010 heeft de firma Debocom een workshop gegeven aangaande draadloze communicatie bij binnenbrandbestrijding.

De workshop gaf een korte voorstelling van INViSiO earsets met "Bone Conduction Technology" voor in helmen.

Dankzij de gepatenteerde Bone Conduction Technology van INViSiO wordt enkel de spraak en geen omgevingsgeluid geregistreerd. De voordelen van een dergelijk systeem werden uiteengezet in de workshop.

Binnen in gebouwen is er niet altijd ASTRID radio-dekking beschikbaar. Dankzij de ENTEL analoge ATEX-radios in combinatie met een koppeling tussen analoog en digitale TETRA-radios blijven de mensen bereikbaar. Tevens kan men van op 1 plaats de communicatie coördineren.

Ervaringen met paging alarmterminals07/10/2010

Deze workshop werd gegeven op de Astrid User Days 2010.

Brandweer Turnhout heeft toen aan de hand van deze presentatie een toelichting gegeven over hun ervaring met het EasyCad systeem van Debocom.

Dit is een nuttig document wanneer u de aankoop van een (nieuw) EasyCad systeem overweegt.

Indoor coverage07/10/2010

Naar aanleiding van de Astrid User Days werd deze presentatie aangaande Indoor coverage opgesteld door de Veiligheidscommissie Astrid.

U vindt in de presentatie kort opgesomd welke gebouwen over indoordekking moeten beschikken in de toekomst alsook de procedure die zal gehanteerd worden om deze indoordekking te verzekeren, na het verschijnen van het nieuwe KB hieromtrent.

MO Beroepsgeheim23/01/2012

Op 8 en 15 juni 2011 gaf de provincie West-Vlaanderen een infosessie over de Ministeriële Omzendbrief betreffende het doorgeven van oproepen en informatie van HC 100 naar CIC 101 bij monodisciplinaire medische oproepen, met als doel de naleving van het medisch beroepsgeheim.

Hier vindt u de presentatie samen met een frequently asked question-lijst over deze Ministeriële omzendbrief.

Omzendbrief MO2010 - Herprogrammatie Astrid radio's07/10/2010

Naar aanleiding van de Astrid User Days 2010 (mei 2010) heeft M. Looze van de FOD Binnenlandse Zaken een presentatie gegeven om de toekomstige  ministeriële omzendbrief omtrent de herprogrammatie van de fleetmapping van de Astrid radio's toe te lichten in blok 8.

In de presentatie vindt u onder meer een concreet voorbeeld van het multidisciplinair nummeringplan.