Prezones

Draaiboek OPZ 201108/03/2011


Het doel van dit draaiboek is een algemene oriëntering te geven aan de werking van de toekomstige brandweerzones. 

Sinds 2010 zijn de OPZ een feit door de ondertekening van de OPZ overeenkomsten. Dit draaiboek heeft als doel de 2e stap in het project OPZ te begeleiden. De overeenkomsten 2011 zijn gebaseerd op de overeenkomsten van 2010. Ten opzichte van 2010 zijn er nu 2 extra verplichte doelstellingen opgenomen in de overeenkomsten. 

De OPZ moeten nu ook een zonaal opleidingsplan opmaken en werk maken van een zonaal brandpreventiebeleid naar de burger toe. Hiervoor moet de OPZ onder meer 3 Brandpreventieadviseurs aanstellen.

Draaiboek PZO 201007/10/2010

De ministerraad heeft op 20 juli 2010 beslist dit jaar nog 21,3 miljoen euro onder de operationele prezones (OPZ’s) te verdelen. Alle steden en gemeenten kunnen starten met de oprichting van de OPZ’s.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft een reeks hulpmiddelen uitgewerkt om de gemeenten zo goed mogelijk te begeleiden bij de oprichting van de OPZ’s. Elke zone krijgt advies en begeleiding op maat.

Er werd een draaiboek opgesteld dat een algemene oriëntering geeft aan de werking van alle toekomstige brandweerzones, gestoeld op een maximaal pragmatische houding.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft hieromtrent gecommuniceerd naar alle burgemeesters en gouverneurs.