Commissie Paulus

Eindrapport Commissie Paulus07/10/2010

Op 7 september 2004 installeerde minister van Binnenlandse Zaken P. Dewael de ‘Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid.

Daarin waren vertegenwoordigd :
  • de brandweerfederaties
  • de verenigingen van steden en gemeenten
  • de civiele bescherming
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn kabinet en de administratie. 

Het voorzitterschap werd toevertrouwd aan de heer Camille Paulus, gouverneur van de provincie Antwerpen. 

Ter voorbereiding van haar vergaderingen werden door de commissie twee werkgroepen in het leven geroepen: 

  • de werkgroep organisatie , met als opdracht na te denken over de optimale organisatiestructuur van de hulpdiensten
  • de werkgroep risico- analyse, belast met de begeleiding en opvolging van de studie die de risico’s in kaart te bracht om vervolgens een ideaal model uit te werken van wat er op het vlak van de hulpverlening nodig is om die risico’s maximaal het hoofd te bieden. 
Hier vindt u het de resultaten van de begeleidingscommissie.