Preventie in privésfeer

Evaluatiedossier rookmeldercampagne PVI 201130/03/2011

Met een rookmeldercampagne wil het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) in Antwerpen de brandveiligheid van woningen fors verhogen.

De campagne startte op 6 december 2010 en loopt tot eind 2012. Naast sensibiliseren is het vooral de bedoeling om het aantal rookmelders ook effectief te doen toenemen.

In totaal werden tegen eind maart 2011 al 11 550 rookmelders verkocht. Daarmee werd het streefdoel van 66001 verkochte rookmelders tegen het einde van het 1e kwartaal 2011 ruimschoots gehaald.

Zelfredzaamheid door Rode Kruis03/03/2011

Community safety neemt toe aan belang. Rode Kruis Vlaanderen heeft het nu ook opgenomen in haar strategisch beleidsplan. 

Met "Afspraak 2015" legt het Rode Kruis vast waar het over vijf jaar wil staan. Het is een ambitieus strategisch plan met meetbare actiepunten. 

De doelstellingen van Afspraak 2015 zijn samengebracht in acht krachtlijnen, waarvan de eerste luidt: Stimulans voor zelfredzaamheid. Het Rode Kruis zal zoveel mogelijk mensen eerste hulp leren. 

Maar daar stopt het niet. Ook met andere initiatieven willen ze de zelfredzaamheid van de bevolking verhogen.