Community Safety

BVV bezoek aan Fire and Rescue Service Merseyside12/10/2011

In maart 2011 ging een gemengde delegatie van BVV, Brandweer Antwerpen en FOD BIZA (SLIV) op bezoek bij de brandweer van Merseyside, Liverpool.

De doelstelling van het bezoek was de toepassing van Community Fire Safety te bekijken en na te gaan hoe in België brandweerlieden kunnen betrokken worden bij de brandpreventie in woningen. 

De bevindingen werden in een artikel gegoten en gepubliceerd in De Brandweerman. Hier kan u alles nog eens nalezen:

BVV Infosessie CFS 7 mei 201116/04/2012

Naar aanleiding van de Dag van de brandweer van 8 oktober, in het thema van Community Safety in Vlaanderen, heeft BVV een info- en uitwisselingssessie gehouden op 7 mei.

Bedoeling was om met vertegenwoordigers van de verschillende zones de koppen bij elkaar te steken en na te denken over projecten die de zelfredzaamheid van de burger stimuleren en zijn brandveiligheid verhogen.

Hier vindt u een overzicht van al de presentaties de werden gegeven, alsook de contactgegevens van de aanwezigen.