Werkgroepen en commissies

Naast onze eigen BVV projecten werken we mee aan allerlei projecten van overheidsinstellingen.

De experts die we aantrekken, vertegenwoordigen onze brandweerfederatie in verschillende federale en Vlaamse werkgroepen, raden en commissies in het kader van brandweerzorg.

Door te participeren in deze werkgroepen en commissies kunnen we de expertise van onze medewerkers inbrengen en een bijdrage leveren aan een daadkrachtig beleid van de brandweer.

Wij zijn actief in de volgende werkgroepen en adviesorganen:

Federale werkgroepen, raden en commissies

Opleiding

 • Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten 
 • Programmeringscommissie 
 • Commissie voor gelijkstelling en vrijstelling 
 • Nederlandstalige Supraprovinciale opleidingsraad 

Operaties

 • Werkgroep Cobra 
 • Werkgroep Ondergrondse leidingen 
 • Werkgroep Werken op hoogte 
 • Technische commissie kynologenteams 
 • Valideringscommissie KCCE 

Preventie

 • Hoge Raad beveiliging tegen Brand en ontploffing 
 • Commissie voor afwijking 
 • Werkgroep Ziekenhuizen 
 • Werkgroep Brandalarmen

Materieel

 • Technische Commissie rollend materieel 
 • Technische Commissie niet-rollend materieel
 • Federale werkgroep Dienstkledij

Dringende Geneeskundige Hulpverlening

 • Nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening 

Vlaamse werkgroepen

Preventie

 • Technische commissie Brandveiligheid Toeristische Logies 
 • Technische commissie Welzijn 
 • Werkgroep jeugdhuizen