Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van BVV. 

Dit orgaan is samengesteld uit effectieve leden die worden aangeduid door de provinciale brandweerafdelingen.

Samenstelling

Op de algemene vergadering van 17 maart 2018 werd de statutenwijziging goedgekeurd, met de volgende samenstelling voor de algemene vergadering BVV:

  • 50 leden uit de provinciale afdelingen
  • 3 leden van brandweer Brussel (DBDMH)
  • 3 leden uit de bedrijfsbrandweer (TKIB
  • aangevuld met de zonecommandanten de facultatief deelnemen

 Momenteel wordt geleidelijk de overgang gemaakt naar de nieuwe samenstelling. Deze wordt bekrachtigd op de bijzondere algemene vergadering van het najaar 2018.

Taken algemene vergadering

De algemene vergadering beslist over zaken zoals de structuur en de organisatie van de vzw. Hiervoor vergaderen de leden 1 maal per jaar.

Een aantal voorbeelden van de taken zijn:

  • wijzigen van de statuten
  • benoemen en afzetten van bestuurders
  • goedkeuren van begroting
  • ontbinden van de vereniging.