Expertisenetwerk

BVV netwerk hulpverleningszonesBVV is eind 2015 gestart met de uitbouw van een netwerk op 30 verschillende domeinen. De bedoeling hiervan is om afgevaardigden uit de verschillende hulpverleningszones samen te brengen. Binnen één netwerk kan men:

  • kennis en best practices delen (win-win tussen de zones)
  • standpunten innemen en uiteenzetten
  • vragen voorleggen en informatie krijgen uit andere zones
  • aanbevelingen formuleren en zo mee vorm geven aan het beleid
  • mensen afvaardigen naar werkgroepen, commissies, raden,...

Om de zones op Vlaams niveau zoveel mogelijk op één lijn te krijgen en de samenwerking te bevorderen, is dit netwerk van van specialisten uit de hulpverleningszones onontbeerlijk.

Gemandateerde afgevaardigden vanuit de zones
Met het netwerk zijn de experten gemandateerden uit de 21 zones, die door de zonecommandanten worden afgevaardigd. Zij krijgen een bepaalde opdracht en nemen een standpunt in vanuit de zone. Binnen het netwerk wordt gezocht naar overeenkomsten en verschillen in standpunten. De door het netwerk ingenomen standpunten worden steeds teruggekoppeld naar de zonecommandanten. 

Anno 2017
Eind 2017 werd de werking en coördinatie van deze netwerken overgedragen aan Netwerk Brandweer.