Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Hoe bouw ik een brandweerkazerne?

09/08/2017

In de Verenigde Staten zijn de helft van de brandweerkazernes ouder dan 40 jaar. Er is dus veel werk aan de renovatie van de bestaande kazerne of de bouw van een nieuwe kazerne.

Brandweermaterieel te koop

09/08/2017 Brandweer Zone Antwerpen biedt materieel te koop aan.

Catalogus Voortgezette Opleidingen 2017

07/08/2017 De Catalogus Voortgezette Opleiding is in juni 2017 geactualiseerd. Deze catalogus bevat alle opleidingen die goedgekeurd zijn door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Onze Belgische brandweermannen op de World Police & Fire Games 2017!

07/08/2017

Op vrijdag 4 augustus, zijn zo’n 21 brandweermannen uit de hulpverleningszones Antwerpen, Vlaams Brabant West, Brussel, Fluvia en Chièvres richting Los Angeles vertrokken, om aan de World Police & Fire Games (WPFG) 2017 deel te nemen. 

Brandweer kan het niet langer aanzien: in België dubbel zoveel doden in branden als in Nederland

04/08/2017 De 20 Vlaamse brandweerzones gaan ­samen campagnes en studies opzetten om het hoge aantal dodelijke woningbranden naar beneden te krijgen.

Fitheidstest discrimineert brandweervrouw niet

03/08/2017 De verplichte brandweer-fitheidstest van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden maakt geen verboden onderscheid tussen geslacht of leeftijd.

Overlijden brandweerman Kris De Pauw

19/07/2017

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West meldt ons het plotse overlijden van collega-brandweerman Kris De Pauw (brandweerpost Zaventem). Namens BrandweerVereniging Vlaanderen, wensen we de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Start van de opleiding OFF-3

13/07/2017 Het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten voorziet onder meer een opleiding voor het behalen van het brevet van hoger kader OFF3. 

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

12/07/2017

Naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Londen vorige maand, maakt het WTCB een stand van zaken op van de brandveiligheid van gebouwen in ons land. 

In de nieuwe WTCB-monografie wordt er een overzicht gegeven van de reglementaire eisen en normen die van kracht zijn in België en dan vooral op het vlak van brandoverslag via de gevels.

Er wordt ruime aandacht besteed aan de bestaande gevelsystemen en de aandachtspunten waarmee rekening gehouden. 

Zelfrijdende ziekenwagens op komst?

07/07/2017 In ontwikkelde landen wordt er alsmaar meer beroep gedaan op de ambulancedienst door de groeiende en verouderende bevolking, een toename van chronische ziektes en een gebrek aan zorgziekenhuizen en –verstrekkers.