Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

Opleiding dienstchef

04/11/2010

In het kader van de samenwerking tussen alle brandweerscholen van Vlaanderen zal het PIVO in het voorjaar van 2011 opnieuw de opleiding dienstchef organiseren. 

VVSG en dienst Lokale Integrale Veiligheid overleggen voor volgende stappen OPZ's

04/11/2010

Maandag 26 oktober heeft minister Turtelboom het officiële startschot gegeven voor de operationele prezones (OPZ). 17 van de 32 OPZ-overeenkomsten werden ondertekend door de minister en de burgemeesters en secretarissen van de beherende gemeenten. Verwacht wordt dat 14 prezones snel zullen volgen.

Brandweerhervorming zet zichtbare stap vooruit

22/10/2010 Aanstaande maandag 25 oktober, zullen een deel burgemeesters hun overeenkomst met bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom ondertekenen, zodat ze het geld kunnen ontvangen om hun pre operationele zone op te richten.

KB bekrachtigt subsidiëring van de operationele prezones

20/10/2010

Het koninklijk besluit houdende de toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat, is op 12 oktober opgenomen in het Belgisch staatsblad.

Regionalisering brandweer opgenomen in compromistekst van verduidelijker Bart De Wever

19/10/2010

Verduidelijker Bart De Wever (NVA) heeft zondag 17 oktober zijn compromistekst afgewerkt. Deze compromistekst moet de onderhandelingen over de staatshervorming en de vorming van een nieuwe regering vlottrekken. In de compromistekst is de regionalisering van de brandweer opgenomen.

VVSG vraagt verduidelijkingen inzake brandweerprezones

13/10/2010

De Directie Lokale en Integrale Veiligheid (SLIV) van de FOD Binnenlandse Zaken is belast met de goedkeuring van de ontwerpovereenkomsten zoals ingediend door de verschillende operationele prezones. 

Verwacht wordt dat de overeenkomsten waar geen opmerkingen over bestaan spoedig ondertekend zullen worden door minister Turtelboom. De VVSG krijgt echter signalen van verschillende prezones dat dit alles gebeurt in de grootste onduidelijkheid.

PERSBERICHT VAKBONDEN

11/10/2010

De vakbonden leggen in een persbericht nog eens de nadruk op het belang van een statuut voor de brandweer.

PERSBERICHT Brandweercongres 2010 staat in teken van beslissen onder druk

06/10/2010

Op zaterdag 9 oktober houdt BrandweerVereniging Vlaanderen (BVV) haar tweejaarlijks brandweercongres. Dit jaar vindt het BVV congres plaats in de evenementenhal Schiervelde te Roeselare.

Het BVV congres, met aansluitende brandweerbeurs, staat in het teken van beslissen en handelen onder tijdsdruk. Het valt te betreuren dat de meeste brandweerslachtoffers vallen bij binnenbranden. Daarom staat op dit congres de volgende vraag centraal: “Hoeveel risico mogen hulpverleners nemen om een gebouw te redden?”.