Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

VVSG vraagt verduidelijkingen inzake brandweerprezones

13/10/2010

De Directie Lokale en Integrale Veiligheid (SLIV) van de FOD Binnenlandse Zaken is belast met de goedkeuring van de ontwerpovereenkomsten zoals ingediend door de verschillende operationele prezones. 

Verwacht wordt dat de overeenkomsten waar geen opmerkingen over bestaan spoedig ondertekend zullen worden door minister Turtelboom. De VVSG krijgt echter signalen van verschillende prezones dat dit alles gebeurt in de grootste onduidelijkheid.

PERSBERICHT VAKBONDEN

11/10/2010

De vakbonden leggen in een persbericht nog eens de nadruk op het belang van een statuut voor de brandweer.

PERSBERICHT Brandweercongres 2010 staat in teken van beslissen onder druk

06/10/2010

Op zaterdag 9 oktober houdt BrandweerVereniging Vlaanderen (BVV) haar tweejaarlijks brandweercongres. Dit jaar vindt het BVV congres plaats in de evenementenhal Schiervelde te Roeselare.

Het BVV congres, met aansluitende brandweerbeurs, staat in het teken van beslissen en handelen onder tijdsdruk. Het valt te betreuren dat de meeste brandweerslachtoffers vallen bij binnenbranden. Daarom staat op dit congres de volgende vraag centraal: “Hoeveel risico mogen hulpverleners nemen om een gebouw te redden?”.