Belgische handleiding voor brandweerregulatie 1ste editie

ANPI vestigt aandacht op brandgevaren van werken met hittepunt

19/01/2011
ANPI , de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding vzw, vestigt de aandacht op de brandgevaren van werken met hittepunt en de rol van de vuurvergunning als preventiemiddel door de uitgave van hun publicatie "Werken met hittepunt – De vuurvergunning".

Officiële FIST-opleiding heeft vorm

11/01/2011

Na enkele jaren van inhoudelijke besprekingen en overleg heeft de officiële FIST-opleiding eindelijk vorm gekregen. Op deze wijze is een eerste stap gezet om FIST op een officiële manier te organiseren en een plaats te geven binnen de toekomstige zones.

Demo brandweer- en medische dispatching

23/12/2010
In het kader van het project 112 wordt begin 2011 door de FOD Binnenlandse Zaken gestart met de organisatie van demosessies van de nieuwe Brandweer- en Medische Dispatching op het CAD-platform van ASTRID NV. Deze demosessies gaan door in het HC 100/112 in Gent, Oost-Vlaanderen.

Overdracht van een krediet aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

16/12/2010 De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een bedrag van 1.350.000 euro over te dragen aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) voor de ondersteuning van de opleiding, de praktische training en het provinciaal opleidingscentrum van Namen.

Turtelboom en VZW ANPI presenteren resultaten eerste grote bevraging van burger

26/11/2010

Drie op vier landgenoten denkt nooit of sporadisch aan brand en slechts 2% is bezig met brandpreventie. Dat blijkt uit de resultaten van een grote bevraging over brandpreventie die Binnenlandse Zaken samen met vzw ANPI op 24 november voorstelden op een Brandpreventiecongres in Brussel.

Provincie Antwerpen start driejarige campagne rond brandveiligheid in woningen

23/11/2010

Met een aangrijpende sensibiliseringscampagne, rookmelderdagen, doekoffers voor het lager onderwijs en 31.000 rookmelders wil de provincie Antwerpen de brandveiligheid van woningen fors verhogen. De campagne loopt tot eind 2012.

Training Management voor veiligheidsdiensten

17/11/2010

XIOS Hogeschool Limburg organiseert vanaf 25 november een 6-daagse training "Management  voor veiligheidsdiensten". Deze training is bedoeld voor leidinggevenden uit het middenkader van de verschillende veiligheidssectoren, zoals politie, brandweer, civiele bescherming, private veiligheid en het gevangeniswezen.

KB aanvullende subsidie provinciale opleidingscentra

10/11/2010

Op 9 november is het KB aangaande een aanvullende subsidie voor de provinciale opleidingscentra verschenen.

Federaal Kenniscentrum organiseert seminarie 2010 "hete hangijzers"

09/11/2010

Op 17 december 2010 organiseert het Federaal Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid (KCCE) in de Koninklijke Militaire School te Brussel een seminarie waarop zogenaamde hete hangijzers zullen worden behandeld. Concreet zullen zaken aan bod komen zoals beveiliging op de openbare weg, de problematiek inzake nieuwe gezelschapsdieren, en redding van grote dieren. 

4-daagse cursus geïntegreerd risicomanagement

04/11/2010

Het Technologisch instituut - Ingenieurshuis organiseert op 17/11, 1/12, 15/12 en 19/01 een vierdaagse cursus aangaande geïntegreerd risicomanagement. De opzet van de studiedagen is om u wegwijs te maken in een geïntegreerde risicomanagement-aanpak, en dit zowel theoretisch als toegepast.